top of page

Narmanlı Apartmanı'ndan sanat sesleri

Kültürel mirasımızın bir parçası olan Narmanlı Apartmanı’nda yer alan Bilge Alkor Koleksiyon Evi ve Narmanlı Sanat sohbet ve sergileme alanları kullanıma açıldı. Bu kapsamda pek çok sanat etkinliğinin gerçekleşeceği Narmanlı Sanat, Şubat ayında performans sanatçısı Ayça Ceylan'ın iki farklı atölye çalışmasına ev sahipliği yapıyorAyça Ceylan'ın Narmanlı Sanat'ta gerçekleştireceği ilk atölyesi: Nasıl Bir Şey Bu Performans Sanatı. 6 - 27 Şubat, 19:00 - 21:00 saatleri arası düzenlenecek olan dört haftalık atölyede heykel, resim gibi geleneksel sanat formlarının yetersiz hissedildiği 60’larda ortaya çıkan, bedene odaklanarak "an" içinde gerçekleşen, çoğunlukla video ve/veya fotoğraf ile belgelenen "performans sanatı"; performans sanatçısı, koreograf ve sanat yazarı Ayça Ceylan eşliğinde inceleniyor.


Atölye boyunca Pagan ritüelleri (ay dönümü, mevsim geçişi), bale, opera, kukla, tiyatro, modern dans, butoh, happening kavramları örnekler yardımıyla tanımlanarak performans sanatından ayrılıyor. Paganizm ve ritüel kavramlarının performe haline etkilerinden başlayarak Hristiyanlığın ve Müslümanlığın beden algısı üzerindeki etkileri, 20 ve 21. yüzyılın sosyokültürel yapısını, toplumsal hareketleri, beden-mekan algısı ile beden-zihin ikilemi tartışma konusu ediliyor. Ardından performans sanatının arşivlenmesi, koleksiyona dahil edilmesi, "Türkiye’de performans sanatı" başlıklarının üzerinde duruluyor. Son hafta ise performans “nasıl inşa edilir?” sorusundan hareketle katılımcılarla yaratıcı süreci konuşulurken bilinç akışı, sembolizm, duyular arası iletişim egzersizleri gerçekleştirilecek. İsteyen katılımcılara da beden hafızası ile performatif üretim süreçleri aktarılacak.


Sanatçının Şubat ayı kapsamında gerçekleştireceği bir diğer atölye çalışması ise; Ört, doldur, göm aşk ne? 9 Şubat Perşembe günü saat 14:00-17:00 arasında düzenlenmesi planlanan çalışmada katılımcıları aşkı algılama biçimleri ve teselli üzerine inşa edilen etkileşimli bir bellek atölyesi bekliyor.


Çeşitli "aşk" tanımları üzerinden düşünsel bir yolculuğa davet edilen katılımcılara, zamanın patikasındaki aşk seyahatinde ritüeller, aşkın çeşitli kültürlerdeki tanımı, hikayeler ve bir aile tarifi olan ordo amoris çayı* eşlik ediyor. Atölyenin sonunda her bir katılımcı bir kelime, bir cümle veya bir paragraf olarak kendi aşk mektubunu kendisi veya dilediği bir varlık için yazıyor.


Ayrıca tüm bunlara ek olarak, Ört, doldur, göm aşk ne? atölyesinden önce Duygu Barlas ile, Shakespeare'in 1594-1595 senelerinde yazıp sahnelediği Bir Yaz Gecesi Düşü ile Schubert’in bestelediği Kış Yolculuğu'nda işlenen aşk ve aşk yoksunluğu temaları üzerinden Bilge Alkor Koleksiyon Evi turunun da etkinlik takvimi dahilinde düzenlenmesi planlanıyor.


*Ordo Amoris, meyan kökü, papatya, sığır dili ve anason bitkilerinin çeşitli oranlarda karıştırılmasından oluşan bir bitki çayıdır. Karışım, sanatçının aile tarifidir. İsmini Aziz Augustine’nin erdemin kısa ve gerçek tanımı diye tanımladığı "aşkın düzeni" kavramından almaktadır.
Comments


bottom of page