top of page

Mixer’de iki sergi birden


Mixer, 27 Kasım 2021 - 8 Ocak 2022 tarihleri arasında Rugül Serbest’in Kendimin Ormanında başlıklı sergisi ile Seçil Büyükkan’ın Kendime Doğru Bir Adım isimli kişisel sergisini izleyiciyle buluşturuyor


Solda: Rugül Serbest, Ben oradaydım dinliyordum, Kendimin Ormanında sergisinden, Tuval üzerine yağlıboya, 70x60 cm, 2021

Sağda: Seçil Büyükkan, Kendime doğru bir adım I, Keten kumaş üzerine linol baskı, 41x51 cm, 2021


Rugül Serbest'in, resimleri aracılığıyla benliğini, bedenini ve özellikle kendi iç dünyasını “bir başkasının” kimliğine bürünerek yeniden deneyimlemenin yollarını araığı sergisi Kendimin Ormanında ile Seçil Büyükkan uzun süredir çalışmalarına odak olan doğu felsefesi ve doğa ilişkisini kutsal ağaçlar konusu ile derinleştirdiği sergisi Kendime Doğru Bir Adım, 27 Kasım'da Mixer'de açıldı.


Kendimin Ormanında


Rugül Serbest, Kendimin Ormanında başlıklı sergisinde uzun süredir resmettiği iç mekânlardan tamamen sıyrılarak dış dünyada kendine bir yer arama hikâyesine odaklanıyor. Sanatçı bu durumu, ‘’Dünyada-olmanın ne demek olduğunu sorguluyorum. Dünya bir yer veya bir mekân değildir. ‘Doğa içeridedir’ der Cezanne. Ben ne kadar bu dünyanın içindeysem dünya da bir o kadar benim içimde, soluduğum nefestedir.’’ şeklinde özetleyerek izleyiciyi kendi yarattığı dünyasına davet ediyor. Rugül Serbest’in kendi iç dünyasında açtığı pencereden çıkıp düşlediği evren içerisinde su, toprak, ağaçlar ve çiçekler ile bezenmiş görüntüler manzaralar kimi zaman yeniden doğan kimi zaman da kendi ölümlü gerçekliği ile beraber yaşayan apaçık ve yalın bir üslupta manzaralara dönüşüyor.


Bir başkası olmak nasıldır? Doğa olmak nasıldır? Bir bitki gibi hissetmek nasıldır? sorularından yola çıkarak kendisine bir başkasının gözünden yeniden bakabilmeyi arzuluyor. Kendimin Ormanı sergisi sanatçının bu arzusuna aracı oluyor. Sanatçı, gerçekte var olan bedeni ile resmettiği bedenler arasındaki ilişkiyi ‘’Dünyada her şey her şeyin içindedir. Her şey her şeyle karışmıştır. Ben de bu dünyaya karışmak istiyorum. Var olduğum bu dünyada her şeyi içimden geçirmek, her türlü biçime, imgeye bürünmek (ve kendime dönmek) istiyorum. Köklerimle toprağın derinliklerine kadar inmek, yaşamın o gizemli kaynağına karışmak istiyorum’’ cümleleri ile açıklıyor.


Rugül Serbest, Salyangozun bakışı, Kendimin Ormanında sergisinden,Tuval üzerine yağlıboya, 60x70 cm, 2021


Kendime Doğru Bir Adım


Kendime Doğru Bir Adım, sergisinde Seçil Büyükkan’ın çeşitli özgün baskı tekniklerinden hareketle oluşturduğu çalışmaları yer alıyor. Sanatçı, kutsallık kavramını sorgulama ediminden yola çıkarak bir varlığa; bir nesneye kutsallık yüklenmesi durumunu ağaç metaforu üzerinden ele alarak irdeliyor. Bu metafor üzerinden oluşan kutsal ağaçlar serisi kumaş ve kağıt üzerine linol baskılar ile bir mekan yaratarak izleyiciyi yeni bir sorgulama alanına davet ediyor.

Baskı sanatları, Büyükkan’ın sanatsal yaşamında bir başlangıcı simgeliyor; bu sebeple bu sergi ile sanatçı kendi özüne bir dönüş izleği oluşturuyor. Aynı zamanda bu öze dönüşün çoğaltılabilir bir medyum aracılığıyla yayılmasını arzuluyor. Sanatçı bu durumu “Tıpkı Avrupa baskı geleneğinde kutsal kitap betimlemelerinin baskı yoluyla yaygınlaştırılması gibi” şeklinde ifade ediyor. Büyükkan, birçok toplum tarafından kutsal kabul edilen ağaçların izini sürerek kendi zihninde onlara yeni bir oluşum imkânı yaratıyor ve bunu baskıları aracılığıyla izleyiciye yansıtıyor. Seçil Büyükkan’ın kutsal ağaçları Kendime Doğru Bir Adım sergisinde sergi mekânına yayılarak izlenime sunuluyor.


Seçil Büyükkan, Kendime doğru bir adım II, Keten kumaş üzerine linol baskı, 41x51cm, 2021


Rugül Serbest’in Kendimin Ormanında başlıklı sergisi ile Seçil Büyükkan’ın Kendime Doğru Bir Adım isimli kişisel sergisi 8 Ocak 2022 tarihine kadar Mixer’de devam ediyor.

Comments


bottom of page