top of page

Reimage: Morning after dark

Kairos Gallery’nin açılış sergisi Reimage: Morning After Dark, 18 sanatçının yapıtlarını 1977 yılında Robert Mapplethorpe’un New York’ta açtığı ve zamanında büyük tepki uyandıran iki ayaklı sergisine şapka çıkaran bir konseptle bir araya getiriyor


ŞANT, Queen, Tuval üzerine yağlı boya, 61 x 79 cm, 2022


Kairos’un ilk sergisini bir Mapplethorpe göndermesiyle izliyor olacağız, galeri ve bu ilk serginin konsepti nasıl oluştu? Kairos’un açılış sergisi Reimage: Morning After Dark, 18 sanatçının ya-pıtlarını 1977 yılında Robert Mapplethorpe’un New York’ta açtığı, büyük tepki uyandıran iki ayaklı sergisine şapka çıkaran bir konseptle bir araya getiriyor. Bu konseptin belirlenmesi Kairos Gallery’nin kimyasına dair ipuçları taşırken galerinin temsil ettiği sanatçıların üretim pratiklerini izleyebilmek adına da sağlam bir zemin oluşturuyor.

Hepimizin bildiği gibi Mapplethorpe yaşadığı ve ürettiği dönemde sansasyonel işlere imza atmış bir sanatçı. Sanatçının klasik estetik standartlarına meydan okuyan, sarkastik, ironik tavrı, cesareti ve uçsuz bucaksız arayış süreçlerini Kairos’un gerçekleştirmek istedikleriyle de bağdaştırıyorum.

Kairos’un sektöre nasıl bir yenilik getireceğini düşünüyorsun?

Bilinen ve uygulanan galericilik anlayışından farklı olarak Kairos, sanat- çı ve üretim odaklı ilerleyen, sergileme, etkinlik düzenleme ve sanat yöne- timinde alışılagelmiş yöntemler yerine bugünün seyircisi ve sanatçısının ihtiyaçlarına farklı bir soluk getirmeyi prensip ediniyor. Galerici ve sanatçı arasındaki geleneksel güç dinamiklerini değiştirmeyi, erişilebilirlik adına yapıcı, disiplinlerarası diyaloglar ve kolektif çalışmalara alan açmayı hedef- liyoruz. Temsil ettiğimiz sanatçılarla yakın temas kurmayı, onlarla birlikte hayal etmeyi ve bu hayali birlikte gerçekleştirmeyi istiyoruz. Sanatçının üretim sürecine dahil olmak ve onunla kurulan mentorluk ilişkisinin, izle- yici ve yaratıcı arasında köprü kurabilmek adına da anlamlı bir yol olduğu- nu düşünüyoruz.

Comments


bottom of page