top of page

John Heartfield ve politik fotomontajları


Meral Bostancı’nın Berlin Dada hareketinin kurucuları arasında yer alan Alman sanatçı John Heartfield (1891-1968) üzerine hazırladığı kitabı John Heartfield ve Politik Fotomontajları, MSGSÜ Yayınları’ndan çıktı. Heartfield, günümüzde photoshop olarak adlandırılan modern fotomontaj tekniklerini keşfeden sanatçılardan biridir ve politik fotomontajın öncüsüdür. Bu kitap, sanatçının yaşamı ve sanat anlayışının yanı sıra yapıtlarında kullanmış olduğu fotomontaja özgü tekniklerin ve politik nesnelerin analizine ilişkin bilgi ve bulguların tespiti ile yorumuna yönelik detaylı bilgiler vermektedir

Fotomontaj, Berlin Dada hareketinin 20. yüzyıl Avangart sanat yönelimleri üzerindeki etkileri konusunda bugüne kadar yapılan araştırmaların odağını oluşturmaktadır. Siyasal tarih içinde Berlin Dada, fotomontajı, Zürih Dada’dan daha keskin bir hiciv formu olarak kullanmış ve bu tekniklerle, Weimar Cumhuriyeti’ne yönelik aktivist muhalefetin temelini oluşturmuştur. Nitekim birçok sanat kuramcısı ve siyaset bilimcisi, Alman Komünist Partisi (Kommunistische Partei Deutschlands, KPD) üyesi olan ve bu hareketin Berlin’deki sol kanat temsilcileri arasında bulunan John Heartfield’ı, politik amaca yönelik sanatsal etkinlikleriyle öne çıkan bir sanatçı olarak tanımlarlar.

Şubat ayında dapıtılan kitabın ilk bölümünde John Heartfield’ın yaşamı ile ilgili bilgiler verilmiş, ikinci bölüm sanatçının yapıtlarını yorumlamaya yönelik olarak düzenlenmiştir. Başka bir deyişle bu bölüm, John Heartfield’ın bir sanat biçimi olan fotomontaj tekniği ile diğer estetik araçları aracılığıyla büyük kitlelere ideolojik düşüncelerini nasıl aktardığı üzerindeki araştırmaları kapsamaktadır. Basılı medya ve görsel iletişim ürünlerinin kullanıldığı tüm bu süreçlere bağlı olarak son bölüm, John Heartfield’ın yaşamının trajik ve coşkulu izlerini taşıyan, yapıtlarının kategorizasyonuna yönelik analizlerle, kantitatif yöntem araştırmalarını içermektedir.

Comments


bottom of page