top of page

İstanbul Edebiyat Evi'nde Hassas Müdahale

İstanbul Edebiyat Evi, 11 Aralık 2020 - 19 Ocak 2021 tarihleri arasında, Ahmet Ergenç küratörlüğündeki Hassas Müdahale başlıklı karma sergiye ev sahipliği yapıyorMilliyetçilik Tartışmaları programı kapsamında düzenlenen sergi, 32 sanatçının Türkiye'deki milliyetçi söylemin yeniden üretildiği imge ve aygıtları (bayrak, dil, marş, müfredat vs.) sorunsallaştırıp, milli ya da ulusal anlatının ve militer söylemlerin yerine daha açık-uçlu bir anlatı kurmayı deneyen işlerini bir araya getiriyor.


Millî kimlik politikalarının ardındaki ideolojik varsayım ve mitleri açığa çıkaran bir müdahaleler alanı (hassas müdahale) olarak tasarlanan bu serginin temel amaçlarından biri de "hassasiyet" denilen şeyi ve bu hassasiyetin ardındaki kültürel-politik şiddeti tartışmaya açmak ve bir bakıma da yapısöküme uğratmak.


Toplumsal ideolojik yapıyı oluşturan çeşitli şiddet biçimlerini (dilsel, siyasi, fiziksel, cinsel ya da ontolojik şiddet) ve ideolojik aygıtları (okul, askeriye, aile, medya vs) ortaya koymayı deneyecek olan sergi, şiddet ve "kimliklendirme" mekanizmalarını doğallaştıran ideolojik söylemler katmanını da Benjamin’in ifadesiyle "tersinden taramayı" deniyor.


Sanatçılar; Hale Tenger, Sevinç Altan, Memed Erdener, Neriman Polat, Şener Özmen, Fulya Çetin, Vahap Avşar, Berat Işık, Serpil Odabaşı, Yusuf Sevinçli, Zehra Doğan, Lara Lakay, Didem Erbaş, Bengü Karaduman, Fatoş İrven, Levent Duran, Ece Eldek, Özden Demir, Selim Süme, Ekin Keser, Mehmet Çeper, İhsan Oturmak, Eda Emirdağ, Ferhat Özgür, Baran Çağınlı, Murat Gök, Cihat Duman, Hüseyin Aksoy, Remzi Sever, Larissa Araz, Murat Tosyalı ve Elif Özen'in çalışmalarının yer aldığı Hassas Müdahale sergisi aynı zamanda sanat ve politika arasındaki ilişkinin ve sanatın bir “söylem mücadelesi alanı” olarak alternatif bir yaşam fikri ve siyasal ufuk kurma gücünü yeniden hatırlayıp, tartışmaya açmayı hedefliyor.Comments


bottom of page