top of page

İMALAT-HANE açılıyor

Bursa’nın yeni sanat mekânı İMALAT-HANE, Nuri Kuzucan’ın davetiyle bir araya gelen sanatçıların çalışmalarını bir araya getiren Açık Mekân 3 başlıklı sergiyle, 8 Ocak Cumartesi günü açılıyor. Kurucu direktörlüğünü Bora Gürarda’nın, sanat danışmanlığını ise Murat Alat’ın üstlendiği İMALAT-HANE, Bursa’da güncel sanat eserlerinin üretimine, sergilenmesine ve tartışılmasına imkân yaratmayı amaçlıyorBursa Organize Sanayi Bölgesi’ni mesken edinen ve şehrin ilk özel sanat mekânı olma özelliği taşıyan İMALAT-HANE, sanat için yerel ile küresel olanın iç içe geçtiği merkez dışı bir durak olmayı arzuluyor. İMALAT-HANE ayrıca eser üretimi için genç sanatçılara kaynak yaratmayı ve sergileme alanı açmayı; kapsamlı programıyla aynı zamanda bir eğitim kurumu rolü üstlenmeyi ve tüm bunlar aracılığıyla Bursa’yı mevcut sanat ağına entegre etmeyi hedefliyor. Farklı gereksinimlere ihtiyaç duyabilecek sergiler ve etkinlikler için donanımlı altyapıya sahip olan İMALATHANE’nin programında sergilerin yanı sıra seminerler, eğitim programları, gösterimler ve atölyeler de yer alıyor.


Açık Mekân 3 sergisinden fotoğraflar, İMALAT-HANE


Alternatif bir sanat rotası yaratmak amacıyla kurulan İMALAT-HANE’nin açılış sergisi Açık Mekân 3 ise Nuri Kuzucan’ın davetine cevap veren sanatçıların oluşturduğu sergiler dizisinin üçüncü ayağını oluşturuyor. Farklı disiplinlerden 11 sanatçının video, heykel, resim ve yerleştirme gibi farklı mecralarda üretilen eserlerini izleyiciyle buluşturan sergide Murat Akagündüz, Suat Akdemir, Nermin Er, Deniz Gül, Ali Kazma, Nuri Kuzucan, Sinan Logie, Seçkin Pirim, Kemal Seyhan, Canan Tolon ve Nil Yalter’in, kimi İMALAT-HANE için özel olarak üretilmiş, kimi ise izleyiciyle ilk defa buluşacak video, heykel, resim ve yerleştirme gibi farklı mecralarda üretilen eserleri yer alıyor.


Nil Yalter, Exile is a Hard Job, 2015, keten üzerine serigrafi ve neon, 325 × 300 cm


Açık Mekân sergiler dizisi, sanatçıların dünyanın karmaşasına verdikleri farklı cevapların koreografisini ortaya koyuyor. Açık Mekân, içerisi ve dışarısı diye ikiye ayrılmış, çift kutuplu mekânı birleştirmeyi, süreklilik olarak tesis etmeyi hedefliyor. Duyguların, düşüncelerin devindiği, alışkanlıktan ötürü “içimiz” dediğimiz mekânla bedenimizin yuvalanıp hareket ettiği, “dışarısı” diye bildiğimiz mekânın aynı şeyin farklı yüzleri olabileceği fikrinden yola çıkan seri, bu farklı yüzlerin birbirlerine dolandıkları noktaları açık ediyor.


Solda: Canan Tolon, İsimsiz | Untitled, 2021, ahşap üzerine yağlı boya, 20 × 20 cm, Sanatçı koleksiyonu

Sağda: Seçkin Pirim, Sponten, 2021, 214 × 111 cm, 300 gr bristol kağıt resim


Alana konumlanan eserlerin ziyaretçiyle birlikte form aldığı bir sergi deneyimi sunmayı hedefleyen Açık Mekân 3, 9 Nisan 2022 tarihine kadar İMALAT-HANE'de devam ediyor.

1. Ali Kazma, Kitap Serisi, Untitled 4,5,6, 2021, arşivsel pigment baskı, 50 × 75 cm

2. Suat Akdemir, Tekil Çoğul, 2020, 100 adet, her biri 40 × 40 cm

3. Sinan Logie, Fluid Structure (Phase 20), 2020, tuval üzerine yağlı boya, 200 × 177 cm


Comments


bottom of page