top of page

İstanbul Rotary Sanat Ödülü

İstanbul Rotary Kulübü Derneği tarafından, genç sanatçıların tanıtım, kariyer ve eğitimlerine destek olmak ve ülkemizin sanat alanındaki gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen İstanbul Rotary Sanat Ödülü yarışması için başvurular başladı
Yarışmaya katılıp ilk elemeyi geçen sanatçıların eserlerinden oluşacak İstanbul Rotary Sanat Ödülü Sergisi, en az 10 gün boyunca ziyarete açık kalacak. Sergi açılışında yapılacak ödül töreninde İstanbul Rotary Kulübü Deniz Kocaoğlu Büyük Ödülü ile birlikte Floransa Villa Romana’da Onbeş Günlük Bir Residency Programı ve Sergi Ödülü ve İstanbul Rotary Sanat Başarı Ödülleri ile birlikte Nesin Sanat Köyü’nde Onbeş Günlük Residency Programı Ödülleri’ni kazananlar açıklanacak.


2020 yılının seçici kurulu (isim sırasıyla) Ayşe Umur, Başak Şenova, Can Elgiz, Işın Önol, Dr. İpek Duben, M. Özalp Birol ve İstanbul Rotary Kulübü Derneği 2019-2020 Dönem Başkanı Aykut Şener olarak belirlendi.

 

2019-2020 Dönemi İstanbul Rotary Sanat Ödülü Yarışması ve Sergisi Şartnamesi


Yarışmaya Katılma Koşulları


• Adaylar, yarışmaya resim, heykel, fotoğraf, seramik, video-art, performans, dijital sanat, işitsel sanat gibi çağdaş sanatın birçok alanında üretilen tek bir yapıtla katılabilirler. Yapıtlar daha önce sosyal medya ve youtube vb dahil sergilenmemiş ve hiçbir yarışmaya katılmamış olmalıdır. Yapıtların daha önce sergilendiğinin ve/veya herhangi bir yarışmaya katılmış olduğunun tespiti halinde ilgili yapıtın adaylığı iptal edilecektir. Bu hususun ödül kazanıldıktan sonra tespiti halinde aday kazandığı ödülü iade ile mükellef olacaktır.


• Kullanılan mecra, malzeme ya da teknikler için hiçbir sınırlama yoktur, eleme aşamasında değerlendirme dosya üzerinden yapılacaktır. Ancak yapıtın, sergilenme aşamasında kapalı bir mekânda yerleştirilebilecek ya da kapalı mekâna uygun olarak düzenlenebilecek boyutlarda olması gerekmektedir.


• Adayların 01 Ocak 1984 tarihinden sonra doğmuş, TC ya da KKTC vatandaşı ve Türkiye’de ya da KKTC’de mukim olmaları gerekmektedir.


• Adaylar yarışmaya tek başlarına veya ekip olarak katılabilirler.


• Adaylardan yarışmaya katılan yapıtlarının yanısıra, önceki eserlerine ilişkin bir portfolyo istenmektedir. Bu portfolyoda resim, heykel, fotoğraf ve seramik alanlarında katılanların en az 10 adet; video-art, performans, dijital sanat, işitsel sanat gibi çağdaş sanatın diğer alanlarında katılanların ise en az 3 adet önceki eserlerine ait yeterli bilgi ve belge bulunması gerekmektedir.


• Yarışmaya ekip olarak katılanların portfolyosu ekip olarak yapılmış eserlerden oluşmalıdır.


• Başvurular http://www.istrotarysanat.com/basvuru.html adresinden yapılacaktır. Bu adresteki başvuru formunun eksiksiz doldurulması ve aşağıda açıklanan dijital belgelerin yüklenmesi gerekmektedir. Gereği gibi doldurulmamış formlar ve belgeleri yüklenmemiş başvurular elenecektir. Bunun dışında posta, e-posta veya başka yöntemlerle iletilecek başvurular, görsel, video veya dokümanlar dikkate alınmayacaktır.


• Adayın mesleki ve sanatsal performansını örnekleyen yapıtlarının ve yarışmaya katılacağı yapıtın fotoğraflarını içeren portfolyo PDF dosyası olarak hazırlanmalıdır. Adayın yarışmaya katıldığı yapıt isim ve görsel olarak açıkça belirtilmiş olmalıdır; bu yapıt hareketli görüntü ise bir anlık imgesinin portfolyoya eklenmesi gerekir.


• Adayın önerdiği yapıtın 2400X3500 pixel boyutunda, 300 DPI çözünürlükte JPEG dosyası eklenmelidir. Hareketli görüntüler içeren eserler, en az HD çözünürlükte ve mp4 formatında dosya olarak sunulmalıdır.


• Adayın özgeçmişi, adresi, telefon/faks numarası ve e-posta adresinin de bulunduğu bir doküman PDF dosyası olarak eklenmelidir.


• Başvurular 1 Mart 2020 tarihine kadar İstanbul Rotary Kulübü Derneği’nin yukarıda belirtilen web adresi üzerinden iletilmiş olmalıdır. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.


• İstanbul Rotary Kulübü Derneği üyelerinin birinci dereceden akrabaları ve yakınları bu yarışmaya katılamaz.

Sergilenecek Yapıtların Tespiti ve Teslimi


• Seçici Kurul, 11 Mart 2020 tarihine kadar değerlendirmesini tamamlayarak sergilenmeye değer gördüğü 20 adayı, katalogda yer almak üzere davet edecek, yarışmaya katılan diğer adayları da bilgilendirecektir.


• Seçici Kurul’un yapıtlarını ödüle değer gördüğünü ve sergileneceğini bildireceği dört sanatçı, sergiye birden çok yapıt ile katılabilecektir.


• Sergi katalogu, davet edilen tüm yapıtları içerecek, yaygın tanıtım ve dağıtımı yapılacaktır. Katalog basımı için yapıtların basım kalitesindeki fotoğraflarının (3000 dpi ve 2400 x 3500 piksel çözünürlükte) JPEG dosyası olarak, en geç 1 Mart 2020 tarihine kadar İstanbul Rotary Kulübü Derneği’ne elden ya da posta ile teslim edilmesi gereklidir. Sergiye davet edilen yapıtların, İstanbul Rotary Kulübü Derneği sekreterliği ile randevulaşmak suretiyle, 23 Mart 2020 tarihine kadar sergi mekânına ulaştırılması gerekmektedir.


• Sergi, 31 Mart – 18 Nisan 2020 tarihleri arasında, Maslak’taki Elgiz Müzesi’nde gerçekleştirilecektir.


• Mekânsal yerleştirme ya da mekânsal proje önerileri projenin belirtilen tarihte biteceğini belgeleyen detaylı teknik bilgi ve kesin tarihler belirtilerek hazırlanmış proje takvimiyle sunulmalıdır.Ödüller


• “İstanbul Rotary Kulübü Deniz Kocaoğlu Büyük Ödülü” 15.000.- TL’dir (yalnız on beş bin Türk Lirası). Para ödülüne “Floransa Villa Romana’da onbeş günlük bir residency programı ve sergi” ilave edilmiştir.


• Büyük ödülün yanı sıra üç adet 5.000.-TL (yalnız beş bin Türk Lirası) tutarında “İstanbul Rotary Sanat Başarı Ödülü” verilecektir. Beheri 5.000.-TL (yalnız beş bin Türk Lirası) tutarındaki üç adet “İstanbul Rotary Sanat Başarı Ödülü”, bütçeleri arzu eden İstanbul Rotary Kulübü üyeleri tarafından karşılanmak koşuluyla, sanatçılara, doğrudan bahse konu üyeler tarafından verilebilir. Böyle bir durumda, ilgili ödüllerin her biri “İstanbul Rotary (İlgili üyenin adı ve soyadı) Sanat Başarı Ödülü” olarak anılır. Para ödülüne, “Nesin Sanat Köyü’nde onbeş günlük residency programı” ilave edilmiştir.


• Eseri kataloga giren tüm sanatçılara “Katılım Belgesi” verilecektir.

• Ödül alan dört yapıt hukuken devri mümkün tüm haklarıyla birlikte

İstanbul Rotary Kulübü Derneği’ne kalacaktır ve bu dört yapıt İstanbul Rotary Kulübü Derneği tarafından hukuken devri mümkün tüm haklarıyla satın alınmış gibi işlem görecektir. Aday, yarışmaya katılmak üzere başvurduğu andan itibaren, ödül kazanması halinde eserini hukuken devri mümkün tüm haklarıyla birlikte İstanbul Rotary Kulübü Derneği’ne devrettiğini gayrikabilirücu beyan ve kabul eder. İstanbul Rotary Kulübü Derneği, ödül alan yapıtları ve kataloğa giren diğer 16 yapıtın görsellerini etkinliklerde, eğitim faaliyetlerinde, katalog, broşür, afiş vb. her türlü tanıtım malzemelerinde kullanma ve gösterme, medyada yayınlama hakkı da dahil olmak üzere 5846 sayılı yasadan doğan tüm telif haklarına herhangi bir bedel ödemeksizin sahip olacaktır. Aday bu hususa herhangi bir itirazda bulunmayacağını ve yasal yollara başvurmak hakkından şimdiden gayrikabilirücu feragat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.Yapıtların Sigortalanması


• Yapıtlar, İstanbul Rotary Kulübü tarafından, sergi süresince, hırsızlığa, yangına ve teröre karşı, yapıt başına 5.000.-TL (yalnız beş bin Türk Lirası) bedel ile sınırlı olmak üzere sigortalanacaktır.


• Yapıtların sergilenmesi ve taşınması sırasında gereken özen gösterilecekse de yapıtların malzemeleri nedeniyle doğabilecek hasardan İstanbul Rotary Kulübü Derneği sorumlu değildir.

Yarışmaya katılan adaylar yarışmaya katılmak üzere başvurduğu andan itibaren bu şartnamedeki tüm koşulları kabul etmiş sayılırlar.

 


Ayrıntılı bilgi için www.istrotarysanat.com

Comments


bottom of page