top of page

İnsan için yeni bir beden

Farklı pratiklerin araştırma ve üretim süreçlerini desteklemek ve disiplinler arası etkileşime zemin yaratmak amacıyla 2019 yılında kurulan Gate 27, Nisan-Mayıs döneminde biyo-sanat alanında çalışan Esin Aykanat Avcı’yı Yeniköy’deki mekânında konuk ediyor


Geçtiğimiz günlerde Gate 27'de, kurucusu Melisa Sabancı Tapan, direktörü Burak Mert Çiloğlugil, anışma kurulu üyesi Beral Madra ile konuk sanatçısı Esin Aykanat Avcı’nın eşliğinde bir sohbet ve açık atölye deneyimi gerçekleştirdi.Esin Aykanat Avcı, insanlar için organ üretilmesi amacıyla geliştirilen bilimsel proje kapsamında yayınlanmış bir makaleden (Crossing kingdoms: Using decellularized plants as perfusable tissue engineering scaffolds) yola çıkarak hazırladığı projesinde, bitki yapraklarının insan için yeni bir beden olarak konumlandırılması konusuna odaklanıyor. Çevreden topladığı yaprakları, bir biyo-kimya uzmanı ile birlikte laboratuvar ortamında geliştirdiği özel bir solüsyon içinde bekleterek hücresizleştiriyor ve yeni organ geliştirme çalışmalarında kullanılabilecek bir “ev” haline getiriyor.Yaprak damarları, insan bedenindeki damarlarla yakın bir benzerlik taşıdığı için makalede bahsedilen prosedürleri uygulamak bana heyecan verdi. İnsanoğlu, kendi geleceği için teknolojinin sınırlarını zorlayıp, dünyanın enerjisini ve maddi kaynaklarını harcıyor ancak çözümü bir ıspanak yaprağında, doğanın ta kendisinde bulabilir. - Esin Aykanay Avcı


Esin Aykanat Avcı’nın projesi, çıkış noktasını insan bedeni için yeni organ geliştirmeye yönelik bilimsel çalışmalardan alırken, insan-doğa ve yaşam-ölüm ilişkisine de yeni bir form kazandırmayı amaçlıyorGate 27’nin konuk programı Sabancı Üniversitesi’ne uzanıyor

Esin Aykanat Avcı, Gate 27’deki süreci sırasında Sabancı Üniversitesi’nin Biyoloji laboratuvarlarından da faydalandı. Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik bölümü öğretim üyelerinden Nur Mustafaoğlu ve ekibinin desteği ile üniversitedeki biyoloji laboratuvarlarında birkaç gün geçiren sanatçı, yapraklar üzerine çeşitli hücre türlerinin transferi, yaprak damarlarına farklı türde sıvıların enjeksiyonu ile yaprakların mikroskop altı görüntülerini almak üzere çalıştı. Aykanat Avcı aynı zamanda düzenlenen söyleşide bölümdeki öğrenci ve araştırmacılarla da bir araya geldi.

 

Gate 27, farklı pratiklerin araştırma ve üretim süreçlerini desteklemek ve disiplinler arası etkileşime zemin yaratmak amacıyla 2019’da kurulmuş bir uluslararası konuk sanatçı programıdır. Sanatı bir araştırma yöntemi olarak ele alan Gate 27, sanatçı, araştırmacı ve akademisyenleri, ekoloji, sürdürülebilirlik, erişilebilirlik ve yerel yaratıcı ağlar etrafında bir diyalog kurmaya Yeniköy ve Ayvalık’taki mekanlarında davet eder. Kamusal programlar ve etkinliklerle yeni iş birliklerinin oluşmasını teşvik eder.

Gate 27, katılımcılara dört ila on iki hafta boyunca fikirlerini üretime dönüştürebilecekleri sakin bir çalışma ortamı ve atölye ortamı sağlamakla birlikte araştırmalarını derinleştirebilmeleri için çeşitli kaynaklara ve kişilere ulaşmalarında kolaylaştırıcı rol üstlenir. Katılımcılar, programda daha önce konuk olmuş sanatçı ve araştırmacılardan oluşan geniş ve devamlı büyüyen bir iletişim ağının parçası olurlar.

Gate 27’nin Danışma Kurulu, bağımsız küratör ve sanat danışmanı Beral Madra, Sakıp Sabancı Müzesi Müdürü Dr. Nazan Ölçer, Sabancı Üniversitesi öğretim üyeleri Doç Dr. Selçuk Artut ve Prof. Dr. Ahu Antmen’den oluşuyor. Gate 27’nin konukları, alanında uzman isimlerin danışmanlığından faydalanırken, programın önceki konuklarıyla da profesyonel ağlarını genişletebiliyor.

Gate 27 kurucusu Melisa Tapan ile direktörü Burak Mert ÇiloğlugilComments


bottom of page