top of page

Hayy Açık Alan sunar: Zamana Takılmak


İzmir’in bağımsız sanat mekânlarından Hayy Açık Alan, Zamana Takılmak başlıklı sergiyle birlikte mekânda ve çevrimiçi olarak gerçekleşecek konuşma, performans, atölye çalışması gibi paralel etkinliklerle 15 Ekim Cuma günü ziyarete açılıyor. Ezgi Yakın küratörlüğündeki sergi, mekânın fiziki, psikolojik ve politik katmanlarıyla ilgilenen sanatçıları bir araya getiriyor

Özge Yağcı, Köksüz, 75 x 115 x 45 cm, Seramik, Astar, Sır, Hazır sandalye, 2015


Sanatçılar Cevdet Erek, Şeyma Güzelaydın, Kalender Meşrep (Tuğçe Akay & Ayşegül Doğan), Sevil Tunaboylu, Özge Yağcı, Nalan Yırtmaç’ın video performans, seramik, yerleştirme, resim, ses, kolaj gibi farklı medyumlarla gerçekleştirdikleri işleriyle yer alacağı sergi, yerin mahremiyeti ve müdahil olmakta zorlandığımız bir dış dünyanın gerçekliği, mekânın işlevsel ve sembolik anlamlarını yeniden düşünme imkânı sunuyor.


Yaşadığımız zamanın izinde mekânsal deneyimin özel ve kamusal alanlarda aidiyet kurma ve yabancılaşma sürecine etkilerini araştıran Zamana Takılmak’da sanatçılar, iç gözlem ve farklı diyalog imkânlarından faydalanıyor. Çalışmalar, belirsiz bir zaman aralığını yaşarken içeriye-dışarıya dair karşılaşmalara bağlı olarak kentin kamusal alanı ile kişisel mekânlarda öznel bir ilişki ve iletişim yolu kurma olasılıklarını sorguluyor.


Solda: Şeyma Güzelaydın, Sakınmak, 100 cm x 140 cm, 2020

Sağda: Nalan Yırtmaç, İsimsiz, 16 cm x 20 cm, Kolaj, 2018


Ses yerleştirmeleri ve performanslarıyla tanıdığımız Cevdet Erek, sesi uzam ve zamanla düşünürken Hayy Açık Alan’ın fiziki konumu ve çevreyle olan irtibatıyla ilgileniyor. Şeyma Güzelaydın, resimlerinde tekrar eden katı ve güçlü nesnelerin birbiriyle ilişkilenme biçimini varoluşsal kaygıyla yeniden kurguluyor. Kalender Meşrep grubu iki ev arasında halat yardımıyla kurulan kişisel diyaloğu mahallenin de tanık olduğu bir performansa dönüştürüyorlar. Sevil Tunaboylu form ve objenin temsili üzerinden, rutinden ve hareket etmekten aynı anda bahseden bir deneyimin parçalarını farklı medyumlardan yararlanarak bitimsiz bir kurgu içinde oluşturuyor. Özge Yağcı anlatı öğelerinden yararlandığı seramik üretimlerini gerçekleştirirken iç mekânın duyusal bağlantılarından besleniyor. Nalan Yırtmaç ise kent dinamiklerine odaklandığı kolajlarında şehrin farklı zamanlarını temsil eden görselleriyle çocuk kitaplarındaki öğretici kimi şablonları eleştirel bir biçimde buluşturuyor.


Kalender Meşrep, Komşu Komşuya, Tek kanallı video, 2020


Gündelik hayattaki rutin faaliyetlerde mekânın sınırlarını hatırlatan kimi yansımaları öznel ve yaratıcı işaretler sunarak ele alan Zamana Takılmak sergisi, 18 Aralık’a kadar Hayy Açık Alan’ın Kemeraltı’da Piyaleoğlu Han içinde yer alan mekânında Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri saat 12:00-18:00’de görülebiliyor.

Comments


bottom of page