top of page

Günümüz toplumunda değer sistemleri üzerine: Chased by Unicorns

Kişisel olanla kamusa olan olana, gücün dinamikleri ve ideolojinin sosyal ilişkilere nüfuz ediş biçimlerine ve bunlar arasında oluşan gerilime odaklanan Fabio Lattanzi Antinori'nin Chased by Unicorns başlıklı sergisi, Pi Artworks London'da 10-30 Kasım 2022 tarihleri arasında gerçekleşti

Pi Artworks London, sergiden görünüm

Heykelden serigrafi baskılara, yerleştirmelerden videoya uzanan tamamen yeni çalışmalardan oluşan Antinori'nin Chased by Unicorns başlığını taşıyan sergisi, günümüz toplumundaki değer sistemleri kavramını araştırıyor. Sanatçı kişisel kazançlar ile kurumsal kâr, arzu ve gözetleme, mahremiyet ve kişisel bilgilerimizin karşılıksız, düzenlenmemiş bir davranışsal veri pazarına gönülsüz katkısı arasındaki gerilimlere odaklanıyor. "Tek boynuzlu atlara" – ya da yıkıcı yazılımlar, aşırı hızlı büyüme ve genellikle veri izleme ve para kazanmadan elde edilen bir gelir akışı ile eşanlamlı hale gelen start-up'lara- atıfta bulunan bu sergide sanatçı, gücün dinamikleri üzerinden piyasa değerlerinin ve ideolojilerinin sosyal ilişkilere nüfuz etme ve şekillendirme biçimine odaklanıyor.

Gösterinin merkezinde, Raymond Williams'ın "dil içinde önemli sosyal ve tarihsel süreçlerin nasıl meydana geldiğini" anlatan "anahtar sözcüklerin" mevcut dijital pazarlamada hesaplanan anahtar sözcük kullanımıyla karşılaştıran bir dizi heykelsi ve basılı çalışma yer alıyor. Bu anahtar kelimeler çevrimiçi olarak aradığımız ve gizlice davranışlarımızı tahmin etmek için kullanılan ve ardından reklam teknikleriyle onu etkileyen terimlerden oluşuyor.Gösterinin ikinci bölümünde ise sanatçı, mevcut ekonomik modelin sürdürülemez doğası üzerinde durarak reklam ve markaların ortak tercihi olan mutluluğun bir tüketim ve üretim kültürünün devamlılığı için kullanılabileceğini düşünüyor. Bir tüketici olarak yaşamın psikolojik sonuçlarını anlamak için tasarlanmış bir anketin sonuçlarını kişisel gelişim kitapları, podcast'ler ve eğitim videolarından alınan transkriptlerle birleştiren Antinori, bir yapay zeka modelinden mutluluğun doğası üzerine düşünmesini istiyor.

Commentaires


bottom of page