top of page

Gülsün Karamustafa arşivi

Sanat pratiğinde göç, yerellik, kimlik, kültürel farklılık ve toplumsal cinsiyet gibi konuları odağına alan çağdaş sanatçı Gülsün Karamustafa'nın arşivini Salt Araştırma'nın dijital arşiv koleksiyonu üzerinden inceleyebilirsiniz


Gülsün Karamustafa, Yılana Karşı, 1986, SALT Araştırma, Gülsün Karamustafa Arşivi


Koleksiyon bugüne kadar yurtiçi ve yurtdışındaki pek çok kişisel ve karma sergide üretimlerini sunan Gülsün Karamustafa'nın Türkiye’de kırsaldan büyük kentlere, özellikle de İstanbul’a gerçekleşen iç göçün sonucu olarak görsel ve maddi kültürdeki değişimleri yansıtan figürleri resmettiği, Türkiye'nin sosyal ve kültürel belleğini yansıtan kişisel hikâyeleri aktardığı çalışmalarını detaylandırıyor.


1970'lerden günümüze Karamustafa'nın sinemadan resim pratiğine uzanan üretimlerine ilişkin pek çok sanat eserine, belgeye, sergi davetiyelerine, posterlere ve basın kupürlerine yer veren arşiv, bunların yanı sıra, sanatçının yazmış olduğu metinlere, vermiş olduğu derslere ilişkin detayları da kapsıyor.


Çağdaş sanatçı Gülsün Karamustafa'nın arşivine Salt Araştırma'nın dijital arşiv koleksiyonu üzerinden ulaşabilirsiniz.


Comments


bottom of page