top of page

Görsel sanatlar mevcut krize nasıl yanıt veriyor?

Manchester Metropolitan Üniversitesi'ne bağlı Manchester Sanat Okulu'nun küratörlük kadrosundaki uzmanlar, pandemi koşulları nedeniyle galeri ve sanat organizasyonlarının kapatılmasının görsel sanatlar endüstrisi üzerindeki etkisini ve endüstrinin bu krize nasıl cevap verdiğini, sordukları sorular üzerinden ele alıyor


Cig Harvey, Sadie & The Birdcage, 2013

Covid-19 salgınının yarattığı karantina koşulları ve alınan diğer önlemlere karşılık görsel sanatlar endüstrisinin geliştirdiği kuramsal ve pratik oluşumları araştıran Manchester Sanat Okulu öğretim üyeleri, bu eksende sordukları sorulara cevap aradıkları bir metin kaleme aldılar.


Bu kapsamda Manchester Sanat Okulu'nun Sanat Kuramı ve Pratiği Bölümü Öğretim Üyesi Gülsen Bal, pandeminin "küratöryel düşünce" üzerindeki etkilerinin nasıl olduğuna cevap aradığı yazısında, sanatsal ve küratöryel kavramlarla olan ilişkimizi yeniden gözden geçirmemizi sağlayan bir süreçten geçtiğimizi vurgularken, küratörlüğü bir metodoloji olarak ele aldığımızda çağın sunduğu dijital olanaklara verilecek eleştirel reaksiyonun ne olacağını merak ediyor. Kunsthalle Wien'de What, How & for Whom (WHW) küratörlüğünde gerçekleşen, geçmişin iyi yaşam normlarını günümüzün değişen koşullarında sorgulayan ...of bread, wine, cars, security and peace sergisi üzerinden eleştirel sanatın problematik yerini, bireysellik ve kolektivite konularını yeniden düşünen Bal, eleştirel küratörlük pratiğini yeniden tanımlamamız gerektiğinde yeni yaratıcı stratejilerin nasıl keşfedilebileceğini ve "yeni normal" kavramının, "küratörlük" kavramını nasıl etkileyeceğini, değişen sosyal koşullarda kültürel hegemonyanın neyi reddettiğini araştıran küratöryel projesi It never is! ile Tim Brennan'ın Günter Brus ve Samuel Beckett'e referansla verdiği çok parçalı Vienna Manoeuvre Performansı üzerinden inceliyor. Son olarak krizi baskın olarak hissettiğimiz hayatlarımızda gerçekten neyin değiştiğini soran Bal, daha fazla insana daha fazla sanatı tanıtmanın yollarını sorguluyor.


Adji Dieye, Maggic Cube Atlas, 2019, bread, wine, cars, security and peace sergisinden

Küratör ve Öğretim Üyesi Zoe Watson ise, yazısında krizin sanatçılar ve sanat toplulukları üzerindeki etkisine yanıt bulmaya çalışıyor. Sanatçıların yaşamlarının mevcut kültürel iklimin belirsizliği sebebiyle ciddi şekilde etkilendiğini belirten Watson, Arts Council England, The Artists Information Company ve Freelands Foundation'ın sanatçılar için oluşturduğu acil destek fonlarından bahsediyor. Destekleyici bir önlem olarak, İngiltere'deki küratör ve sanatçıların yer aldığı bir grup oluşturan Watson, stüdyo ziyaretlerinin nasıl yeniden yapılandıracağını araştırırken, dayanışma bağlamında Matthew Burrows'un Artist Support Pledge projesiyle birlikte projenin çalışma mekanizması ve sonuçlarına da yer veriyor. Bu süreçte sergilerde dijitalleşmenin önemini de vurgulayan küratör, kendi çalışma pratiğinde de geliştirdiği dijital çözümlerden örnekler sunuyor.


Matthew Burrows, ARTIST SUPPORT PLEDGE* proje görseli

*ARTIST SUPPORT PLEDGE ülkemizde de Londra'da yaşayan sanatçı Seçil Erel tarafından başlatılmış ve Sanatçı Destek Birliği adı altında çalışmaktadır. Daha fazla bilgi için Instagram üzerinden @sanatcidestekbirligi adlı hesabı takip edebilirsiniz.


Öğretim görevlisi Ann Sumner ise bu koşullar altında müzelerin ve medyanın krize verdiği yanıtı araştırdığı bir yazıyı kaleme alıyor. Bu kapsamda süreçle birlikte müze ve galerilerin kapandığını, Van Eyck: An Optical Revolution sergisinden, Artemisia Gentileschi sergisine kadar bütün sergilerin ertelendiğini belirten Sumner, medya ve müzelerin bu koşullarda geliştirdikleri çözümlerden bahsediyor. Bu bağlamda Sunday Times'ın başlattığı poscast serisini, BBC 4'ün başlattığı Museums in Quarantine televizyon programını ve BBC'nin #MuseumFromHome platformunu örnek veren Sumner, "kamusal sanat"ın da bu süreçte fazlaca potansiyel taşıyan bir alan olduğunun altını çizerken, bu bağlamda Amerikalı sanatçı Mitzi Cunliffe'nin çalışmalarını örnekliyor. Son olarak Sumner, karantina sürecinin yarattığı koşullarda ve mevcut belirsizlikte dijital inovasyonun müzeler ve galeriler açısından önemini vurguluyor.


Mitzi Cunliffe, Man and Technic, 1957Comments


bottom of page