top of page

Dünya'da hayat var mı?


Elgiz Müzesi, 2019 yılı için Teras Sergisi’nin kavramsal çerçevesini çevre tahribatı olarak belirleyerek Dünya’da hayat var mı? başlığı altında, başka gezegenlerde hayatı ararken yeryüzünün doğal kaynaklarının, sınırsız ekonomik büyüme arzusu, üretim ve tüketim çılgınlığıyla kirletilmesine, yok edilmesine göz yumanlara karşı bir bakış açısını ortaya koyan yapıtların sergilenmesini hedefliyor. 2019 Haziran ayında açılacak olan sergi için 6 Mart’a dek başvuru yapılabilecek

Teras Sergileri, genç heykel sanatçılarını desteklemek ve heykel sanatına yeni bir sergileme alanı kazandırmak amacıyla 2012 yılında Elgiz Müzesi’nin 1500m2’lik açık hava sergi alanında başlatılmış ve bugüne kadar 10 sergi gerçekleştirilmiştir.

Elgiz Müzesi, 2019 yılı için Teras Sergisi’nin kavramsal çerçevesini çevre tahribatı olarak belirlemiş ve 1970’lı yıllardan itibaren sanatın gündemlerinden birini oluşturan, sanatçıların aktif rol aldığı doğanın, yaşamın savunulması ekseniyle Teras’ı buluşturmayı amaçlamıştır.

Dünya’da hayat var mı? başlığı altında açılacak sergide, başka gezegenlerde hayatı ararken yeryüzünün doğal kaynaklarının, sınırsız ekonomik büyüme arzusu, üretim ve tüketim çılgınlığıyla kirletilmesine, yok edilmesine göz yumanlara karşı bir bakış açısını ortaya koyan yapıtların sergilenmesi hedeflenmektedir.

Dünyada yaşamı tehdit eden fosil yakıt kullanımı, küresel ısınma, iklim değişikliği, radyoaktif atıklar, endüstriyel tarımın zirai ilaçlarla kirlettiği verimsizleşen tarım arazileri, daha fazla kazanç için genetiğiyle oynanan kısırlaştırılan tohumlar, kirletilen, kurutulan su havzaları, yok edilen ormanlar, türleri yok olan bitkiler, hayvanlar, okyanuslarda her yıl artarak biriken plastik atıklar.

Yaşamın sürdürülebilirliğini tehdit eden yıkıma karşı yol ayrımındayız.

Ülkemizde, dönüştürülen kentler, dönüştürülen ormanlar, dönüştürülen sahiller, dereler, dağlar, tarım arazileriyle oluşan ekosistem tahribatında, doğanın kendini onarabileceği eşik geçilmek üzere.

Elgiz Müzesi, gezegenimize zarar veren çevresel dönüşümlere eleştirel ve yaratıcı bir vizyonla yaklaşan, sanatsal pratiğinin içine çevre sorunlarını dâhil eden sanatçıları ve farklı bakış açılarını Teras’a davet ediyor.

2019 Haziran ayında açılacak olan sergi için Seyhun Topuz, Rahmi Aksungur, Nilüfer Ergin, Haşim Nur Gürel ve Can Elgiz’den oluşan Danışma Kurulu başvuru yapan sanatçıların dosyaları üzerinden bir değerlendirme yaparak sergiyi oluşturacaktır.

Başvuru koşulları

Sergi tüm sanatçılara açıktır.

Sergiye katılmak isteyen sanatçılar; basılı olarak hazırladıkları başvuru dosyalarına, müzenin web sitesinde yer alan özgeçmiş ve başvuru formlarını ekleyerek yapıtı tanıtan çeşitli açılardan çekilmiş görselleri ya da yapıt eğer yapım aşamasında ise detaylı maket fotoğraflarını koyacaklardır. Sergiye son iki yılda üretilmiş yapıtlar kabul edilecektir.

Sanatçılar sergiye birden fazla proje ile başvurabilirler. Her projenin teknik özelliklerine ve tematik çerçeveye ilişkin sanatçı görüşlerine dosyada yer verilmelidir. Başvuru dosyasında ayrıca sanatçının daha önce gerçekleştirmiş olduğu yapıtlardan en az 5 tanesinin fotoğrafı ve teknik bilgisi yer alacaktır.

Sanatçılardan, müzenin bulunduğu bölgenin sert doğa koşullarını ve serginin yaklaşık dört ay açık kalacağını dikkate alarak, açık hava koşullarına uygun boyut ve dayanıklılıkta, bu koşullardan zarar görmeyecek malzemelerden üretilmiş ve kendi ağırlığı ile ayakta durabilecek yapıtlar önermesi istenmektedir. Teras yüzeyine montaj yapılamamaktadır.

Yapıtların nakliyesi sanatçı denetiminde müze tarafından, mekâna yerleştirilmesi ise Danışma Kurulu denetiminde sanatçı tarafından gerçekleştirilecektir. Sergi hazırlanacak bir katalogla belgelenecek ve kamuoyuna tanıtılacaktır. Sergi sürecinde çeşitli kurumlarla işbirliği ve yan etkinlikler yapılabilir, sanatçının izni dâhilinde sergi sonrasında kamusal veya farklı alanlarda yapıtlar sergilenebilir.

Sergi alanının görsellerine elgizmuseum.org adresinden ulaşılabilmektedir. Alanı görmek isteyen sanatçılar müze yönetimine başvurarak alanı görebilirler.

Sergiye son başvuru tarihi 6 Mart 2019’dur. Sanatçılar, başvuru dosyalarını bu tarihe kadar hem basılı olarak Elgiz Müzesi, Beybi Giz Plaza, 34398 Maslak İstanbul adresine elden ya da posta yoluyla ulaştırmalı hem de e-posta yoluyla info@elgizmuseumistanbul.org adresine göndermelidir.

Sergiye başvuran sanatçıların başvuru dosyaları sanatçılara iade edilmeyecek, Elgiz Müzesi Açık Arşiv Odası’nda koruma altına alınacak ve uzmanların incelemesine açık tutulacaktır.

Başvuran sanatçılar sonuçlar hakkında e-mail yoluyla bilgilendirilecektir. Serginin kurulumu 26 Mayıs 2019’da tamamlanacaktır.

Sergilenmek üzere belirlenen yapıtlardan herhangi birinin başka bir yapıtla benzerlik taşıması ya da çağrışımlar içermesi halinde yapıt sergiden çıkarılacaktır. Bu durum nedeniyle doğacak ihtilaflardan müze ve danışma kurulu sorumlu değildir, sanatçı hukuki olarak yapıtından sorumlu olacaktır.

Comments


bottom of page