top of page

Commune - Community - Communication sergisi Gru Art Gallery’de


Ekinakis’in Commune - Community - Communication başlıklı kişisel sergisi 16 Temmuz’da Urla’nın yeni sanat mekânı Gru Art Gallery’de açılıyor. Sergi, içinde bulunduğumuz çağdaş toplulukların veya toplumun bir parçası olmasına karşın iletişim kurmayı beceremeyen ya da nasıl iletişim kurulacağını bilmeyen bireyi merkezine alıyor


Ekinakis, Cacophony, 2021

Ekinakis (Ekin Büyükşahin), Commune - Community – Communication sergisinde, basit çizgiler aracılığıyla duygusal ifadeyi ön plana çıkarmayı amaçlayan one line drawing tekniğiyle ürettiği çalışmalarının ardından ilk kez, 2017 yılında denediği, tuval üzerine kolaj tekniğini kullandığı çalışmalarını sergiliyor. Büyük boyutlu tuvaller üzerine spontane bir akış içerisinde uyguladığı kumaşlar vasıtasıyla, hayal gücüne bir alan yaratan sanatçı, hissettiği duyguları sanatsal üretiminde hüznün ağırlıklı olduğu sessiz karakterlerinin dışında ilk defa bu sergide karşımıza çıkan, bağıran karakterleri aracılığıyla somutlaştırıyor. Çalışmalarında kullandığı urgan ve ipler ile söz ya da konuşmayı temsil ederken bir bütünün parçaları olan toplumdaki bireysellik, yalnızlık ve bencilliğe odaklanıyor.


Ekinakis, A Mouthful & Peer Pressure & Mute 1, 2021


Sanatçının çoğunluğu, 2021 tarihli üretimini kapsayan 33 adet eserinin yer aldığı Commune - Community – Communication, iletişim kurabildiğimiz noktada, çözümlere de büyük ölçüde ulaşabileceğimiz temennisiyle, izleyiciyi, günümüzde süregelen iletişim normları üzerine düşünmeye davet ederken, sergide yer alan eserler, ekolojik katliamlar, insan hakları ihlalleri, sosyal ve hukuki bozulmalar gibi hem toplumsal hem de bireysel olarak karşı karşıya kaldığımız krizlerin, sanatçının içsel dünyasında yarattığı etkinin imgesel temsiliyetini niteliyor.

Ekinakis'in Commune - Community – Communication sergisi, 5 Eylül’e kadar Gru Art Gallery’de ziyaret edilebiliyor.

bottom of page