top of page

Çağdaş Sanatın Güncel Dönüşümü

Pandemi sürecinde tetiklenen çağdaş sanat ortamındaki köklü değişikliklerin ele alınacağı; sanatçı-koleksiyoner-küratör-galerici-sanat izleyicisi arasındaki ilişkilerde gündeme gelen yeni dinamikler ve daha önce karşılaşmadığımız kadar farklı şekillenmekte olan sanat ortamı üzerinden ilerleyecek Çağdaş Sanatın Güncel Dönüşümü semineri 15-22-29 Ocak 2021 tarihlerinde çevrimiçi olarak Gümüşlük Akademi'de Dr. Necmi Sönmez tarafından gerçekleştirilecekGümüşlük AkademiHem sanatsal aktörlerin, hem de kurumların kendilerini yeniden tanımak zorunda kaldıkları bir döneme tanıklık ettiğimizi söyleyen Dr. Necmi Sönmez üç ana soru etrafında geliştirdiği seminerde, çağdaş sanatın güncel dönüşümünde ayak sesleri duyulmasına rağmen henüz kesin bir form almamış olan sanatsal oluşumları eleştirel bir bakış açısıyla ele alacak.Dr. Necmi Sönmez Fotoğraf: Hadiye CangökçeKONUM VE KAVRAM KARMAŞASI NASIL AŞILABİLİR?

Çağdaş sanat ortamımızda sanatsal aktörlerin konumlarını sürekli değiştirmelerinden kaynaklanan bir hareketlilik var. Sanatçıların galerici, aracı; galericilerin eleştirmen, sanat tarihçisi, küratör; koleksiyoncuların galerici, destekçi olarak bir çok kimlikle "eşzamanlı" etkinlik yapmaları, önü alınmaz bir konum ve kavram karmaşası yarattı. Öylesine garip bir durum oluştu ki, sanat eleştirisine, galericilere, küratörlere gerçekten ihtiyaç olup olmadığı düşünülmeye başladı. Konuşma bu karmaşaların 2000-2020 sürecindeki gelişimini İstanbul sanat piyasasının analiziyle ele alarak varolan "çıkmazların" nasıl aşılabileceği üzerine yoğunlaşacak.YENİ ORTAKLIK/PAYLAŞIM MODELLERİ NELERDİR?

Liberal ekonominin güdümünde palazlanan çağdaş sanat ortamı, sanat eseriyle sanat izleyicileri arasında duvarlar örerek, sanatı elitist, hedonist bir obje haline getirmişti. Hem ekonomik, hem politik süreçteki belirsizlikler hem de pandemi sürecinin zorunlu sessizliği çağdaş sanatın üzerindeki temsiliyet zincirini kırdı. Önce sanatçılar arasında başlayan ortaklıklar, hem farklı Anadolu kentlerinde (İzmir'de Karantina, Mardin'de Mişar), hem de metropollerde (Yaygara, Poşe) yeni ortaklıklar ve paylaşım modellerinin gündeme gelmesine neden oldu. Konuşma bu modelleri ve onların tartışmaya açtığı kavramları ele alacak.BİZİ NASIL BİR SANAT VE SANAT ORTAMI BEKLİYOR?

Kısa sürede günlük hayatımızın bir parçası olan dijital toplantı olanakları ve sosyal medya iletişimi sanatın üretim, sergileme ve gündeme gelme biçimini de etkiledi. Çevrimiçi sanat etkinliklerinin her geçen gün arttığı bir sürece tanıklık ediyoruz. Her geçen gün daha da artan dijital sergiler, fuarlar bugüne kadar alışık olmadığımız bir sanatsak çerçeveyi önümüze koydu. Galeriler, müzeler, bienaller başta olmak üzere sanat kurumlarının geleceği nasıl olacak? Merkez ve periferi arasındaki ilişkilerde neler değişecek? İstanbul'un bir kültür sanat kenti olarak ciddiye alınması mümkün mü? Konuşma bu ve buna benzer sorulara yoğunlaşacak.


 
*Gümüşlük Akademisi Vakfı yararına düzenlenecek seminerin katılım ücreti 300 TL
*Katılım 25 kişi ile sınırlıdır.


Comentários


bottom of page