top of page

Bir dönüşüm hikâyesi: Arafta Bir Beyoğlu

Beyoğlu-Senin çalışmaları kapsamında hayata geçen Arafta Bir Beyoğlu sergisi Karaköy’deki TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent şubesinde açıldı. Beyoğlu’nun zaman içindeki sosyo-mekânsal dönüşümünü araştıran, Eda Yiğit küratörlüğündeki sergi 24 Nisan’a kadar devam ediyor


Beyoğlu İnsanlar, Fotoğraf: Orhan Cem Çetin


Beyoğlu’nun zaman içindeki sosyo-mekânsal dönüşümünü araştıran Tarihi Kent Merkezlerinin Yeniden Yapılanmasında Belirleyici Faktörler ve Olası Senaryolar: Beyoğlu Örneği adlı TÜBİTAK araştırma projesini konu alan Arafta Bir Beyoğlu sergisi Beyoğlu-Senin çalışmaları kapsamında TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent şubesi ve İstanbul Kent Konseyi’nin katkılarıyla gerçekleşiyor.


Prof. Dr. Asuman Türkün’ün yürütücülüğünü üstlendiği üç yıldır devam eden araştırmanın çıktılarını içeren Arafta Bir Beyoğlu sergisi, Beyoğlu’na dair önemli bir veri kaynağı olma niteliği taşıyor. Araştırmacılar Aslı Sarıoğlu ve Dr. Çağrı Çarıkçı’nın yanı sıra bursiyerler Çiğdem İbişoğlu, Elif Kırpık, Gökçe Uzgören ve Reycan Çetin’in görev aldıkları, güncel fotoğraf çekimlerini Orhan Cem Çetin’in gerçekleştirdiği proje, bölgedeki tüm binaların tek tek ziyaret edilerek kullanım özelliklerine göre sınıflandırılıp haritalanmasının yanı sıra Beyoğlu’nun kimlik özellikleri ve bu özelliklerin sürekliliğini ve kalıcılığını sağlayan unsurları tespit etmek amacıyla bölgede yaşayanlar ve çalışanlarla gerçekleştirilen, yüz yüze anket ve derinlemesine görüşmeleri de içeriyor. Bu sebeple araştırma, bugüne dek Beyoğlu’na dair yapılmış en kapsamlı araştırmalar arasında yer alıyor.


Küratörlüğünü Eda Yiğit’in gerçekleştirdiği, araştırmanın ilgi çekici ve öne çıkan yanlarının vurgulandığı sergide, izleyici etkileşimli bir deneyime davet ediliyor. Beyoğlu’nun her dönem farklı kesimlerin buluşma, karşılaşma ve çoğalma “yeri” olmasının nedenlerinin de arandığı sergi, Beyoğlu’nun çoklu ve katmanlı hikayelerinin izini sürerken farklı dönemlerin önemli etkiye sahip olaylarını, mekânlarını ve anlatılarını bir araya getirerek, zamanın ve mekânın ruhunu yakalamayı deniyor.


Beyoğlu Kronoloji, Büyük Londra Oteli, Fotoğraf: Orhan Cem Çetin


Birbirine bağlı yaşayan ve gelişen bir sistemler bütünü, başka bir deyişle Ekosistem Olarak Beyoğlu, usta-çırak ilişkisi, esnaflık adabı ve ilişkileri, zanaat üretimi-satışı ilişkilerini konu alan Zanaatların ve Esnaflığın Aktarılması, farklı sınıfsal konumları, cinsel, etnik ve dinsel kimlikleri, dayanışma ve çatışma pratiklerini konu alan Çeşitlilik, direnç alanlarını ve pratiklerini konu alan Toplumsal Hareketler serginin ana bölümlerini oluşturuyor.


Sergi kapsamında araştırmada üretilen haritalar ve anket dökümleri paylaşılmakla birlikte Beyoğlu’na dair güncel soruların sorulduğu etkileşimli bir alan ile Beyoğlu içerikli kitapların yer aldığı bir okuma alanı da bulunuyor. Kronolojik bir çalışma olan Tarih İçinde Beyoğlu isimli defter ziyaretçilerin katkıları ve görüşleriyle zenginleşmeyi bekliyor. Serginin grafik tasarımını ise yaratıcı dokunuşlarıyla Ece Eldek gerçekleştiriyor.


Beyoğlu Arazi Tespit çalışması, 1.kat kullanımları


Araştırma bulgularına araftabirbeyoglu.com adresi üzerinden, sergi boyunca gerçekleştirilecek etkinlik detaylarına ve Beyoğlu-Senin kapsamında gerçekleştirilen tüm çalışmalara beyoglusenin.ist sayfası üzerinden erişebilirsiniz.Comments


bottom of page