top of page

Arter sanat merkezine dönüşüyor


Arter, Eylül ayından itibaren Dolapdere’deki yeni binasında koleksiyonunun hem içinden hem de dışından oluşturduğu sergilerin yanı sıra farklı disiplinleri bir araya getiren etkinlikler, film ve öğrenme programı ve yayınlarıyla sanatı geniş kitlelerle buluşturmaya hazırlanıyor. Bir Vehbi Koç Vakfı (VKV) kuruluşu olan Arter, sanatın tüm disiplinlerini kapsayacak programıyla herkes için erişilebilir, canlı ve sürdürülebilir bir kültür ve yaşam platformu olmayı hedefliyor

☕️ 4 dakikalık okuma

Füsun Onur, Zaman Ikonlari

2005 yılında Vehbi Koç Vakfı Kültür Sanat Danışmanı ve Arter Kurucu Direktörü Melih Fereli tarafından oluşturulan strateji çerçevesinde VKV, 2007 yılında çağdaş sanat alanında uluslararası bir koleksiyon başlattı. Koleksiyon, Arter’in yeni binasının açılmasıyla birlikte sergiler ve dijital erişim olanakları aracılığıyla kamuyla buluşacak ve Arter’in sergiler programının da belkemiğini oluşturacak. Arter Koleksiyonu’ndaki 1350’den fazla yapıt aynı zamanda dünyanın önde gelen sanat kurumları tarafından ödünç alınmaya ve farklı coğrafyalardaki sergilerde izleyiciyle buluşmaya da devam edecek.

Arter Koleksiyonu, 1960’lardan günümüze çağdaş sanatın farklı tavır ve pratiklerini örnekleyen resim, heykel, fotoğraf, video, film, yerleştirme, ses, ışık ve performans gibi çeşitli mecralarda üretilmiş eserler yer alıyor. Çağdaş sanatın sürekli değişen bağlam ve bakış açılarını tematik ve kavramsal bir çeşitlilik içinde buluşturmaya odaklanan koleksiyonda Türkiye ve diğer coğrafyalardaki sanat üretimi, uluslararası bir diyalog içinde ele alınıyor. Farklı sanatsal disiplin ve kategorileri geniş bir perspektif içinde bir araya getiren koleksiyon, eserler arasındaki tematik, zamansal ve coğrafi yakınlıklar ve geçişler yoluyla, araştırmacılar ve küratörler için olduğu kadar ziyaretçiler için de ilham verici bir kaynak oluşturuyor.

Arter, bir yandan çağdaş sanat yapıtlarını bünyesinde toplayıp korur ve yaratıcı yaklaşımlarla yorumlayarak sergilerken, öte yandan yeni yapıtların üretimini teşvik ediyor ve bunun için gerekli imkânları sağlıyor.

Eylül 2019’da zengin bir programla kapılarını ziyaretçilerine açmaya hazırlanan Arter’de koleksiyondan ve koleksiyon dışından toplam yedi sergi eş zamanlı olarak yer alacak. Koleksiyondan oluşturulan Saat Kaç? ve Kelimeler Pek Gereksiz başlıklı grup sergileri, Altan Gürman kişisel sergisi ve Rosa Barba’nın Gizli Konferans başlıklı yerleştirmesinin yanı sıra; Ayşe Erkmen’in Beyazımtırak, İnci Furni’nin Bir An İçin Durdu ve Céleste Boursier-Mougenot’nun offroad, v2 isimli kişisel sergileri sanatseverlerle buluşacak.

Arter’in programında sergilerin yanı sıra sahne sanatlarından klasik, çağdaş ve elektronik müziğe, filmden performans sanatı ve dijital sanatlara kadar pek çok disiplinin yenilikçi örnekleri sunulacak. Başka kurumlarla işbirliği de yaparak farklı disiplinleri buluşturan yapıtlar ve projeler geliştirecek olan Arter, etkinlik programında tüm sanat disiplinlerinin özgün örneklerine yer verecek. İlk sezondaki etkinlikler kapsamında bir performans programı da yer alırken, etkinlikler yalnızca Sevgi Gönül Oditoryumu ve gerek gösteriler gerekse sergiler için esnek bir altyapı sunan performans salonu Karbon ile sınırlı kalmayıp binanın farklı alanlarına yayılacak.

Film Programı dahilinde ise haftalık düzenli film gösterimlerinin yanı sıra üç aylık süreçlerde tema ve yönetmen odaklı retrospektifler, söyleşi ve paralel etkinliklerle zenginleştirilmiş gösterimler gerçekleşecek.

İçinde yaşadığımız zamanı sanat aracılığıyla yorumlamaya yönelik süreç ve etkinlikler sunan Arter Öğrenme Programı, herkesin yaratıcı sürecin parçası olabileceği bir ortamı mümkün kılmayı amaçlıyor. Sanatçılar, ziyaretçiler ve paydaşlar arasında uzun süreli bağlar kurmayı hedefleyen programda; sergi turları, konuşmalar, atölye çalışmaları ve seminerlerin yanı sıra Gençlik Konseyi ve Arter Araştırma Programı başlığı altında katılımcıların ilgi ve ihtiyaçları etrafında şekillenen uzun soluklu programlar yer alıyor. Arter’de gerçekleşecek öğrenme odaklı süreçlerin ana mekânı olarak kurgulanan Öğrenme Programı Atölyesi farklı formatlardaki tüm bu etkinlikler için esnek bir kullanım ve üretim alanı sağlıyor. Sergi alanlarıyla yakın bir diyalog içerisindeki öğrenme odaları da çeşitli yorumlama etkinlikleri, tartışmalar, gösterimler veya sadece vakit geçirmek ve dinlenmek için ziyaretçilere alan sunuyor.

Arter, sergi programı etrafındaki tartışmaları beslemeyi ve teşvik etmeyi amaçlayan yayınlar sunmayı sürdürecek. Yeni binadaki yayın programı kapsamında sanatçılara ve sergilere odaklı yayınların yanında koleksiyondaki yapıtları ve koleksiyon sergilerini derinlemesine ele almayı hedefleyen iki yeni dizi başlatılacak. Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilli yürüttüğü yayın politikasıyla Arter, özgün araştırmaların hayata geçmesini ve yeni metinlerin oluşturulmasını destekleyerek sanat tarihi yazımına katkıda bulunmayı hedefliyor.

Comments


bottom of page