top of page

A Few In Many Places yeni iş birlikçileriyle devam ediyor


Protocinema’nın süregelen çöküşleri ve şiddet döngülerini, farklı kolektivite formlarıyla ele alan çok şehirli grup sergisi, A Few In Many Places, 8 Mayıs- 8 Ağustos 2021 tarihleri arasında, Mari Spirito ve Abhijan Toto küratörlüğünde yeni iş birlikçileriyle, Seoul, Bangkok, İstanbul, New York, Santurce, Porto Riko ve Guatemala şehirlerinde devam ediyor


A Few In Many Places, Protocinema Grafik tasarım: RARE Editions, Yogyakarta, 2021


Devam eden krizlere yanıt olarak Protocinema tarafından 2020’de geliştirilen A Few In Many Places (Birçok Yerde Birkaç Kişi), bir yandan hem hiper-yerel hem de küresel olarak birbirine bağlı olmak için geniş kapsamlı dijital destek yapılarını kullanırken, bir yandan da fiziksel etkileşimi yitirmeden, gerçek hayatta, küçük ve güvenli buluşmalar düzenliyor.


Gahee Park, Ikhyun Gim, Miji Lee, Welcome to Ogasawara (Hyun Woomin, Min Guhong Manufacturing, Park Daham, Yuri An, Yun Cho), Komtouch Dew Napattaloong, Thanart Rasanon, Alper Turan, Zeynep Kayan, Kathryn Hamilton, Deniz Tortum, Lila Nazemian, Vartan Avakian, Kristine Khouri, Yasmine Eid-Sabbagh, Embajada, Organización CAN, Jorge González Santos, Esvin Alarcón Lam, Antonio Pichillá ve Camilla Juárez’in katılımlarıyla, Seoul, Bangkok, İstanbul, New York, Santurce, Porto Riko ve Guatemala Şehri’nde gerçekleşecek olan tüm müdahaleler, sanat üretiminde doğal kaynaklar, emek ve bilgi sömürüyü en aza indiren ve nakliye veya seyahate ihtiyaç duymaksızın tüketimi azaltan sürdürülebilir bir sergi modeli uyguluyor.


Bu yıl, iş birlikçilerin hem fiziksel hem de dijital alanlarda meydana gelen eşitsizlikler üzerine çalışmalar sunacağı serginin her bölümü hem gerçekleştiği bölgeyle hem de serginin diğer bölümleriyle bir diyalog halinde, bölgeden bölgeye farklılık gösteren karantina koşulları ve diğer krizlere rağmen kıtalar arası bir kesişim alanı yaratıyor.


Jorge Gonzalez Studio, Santurce, 2021, Embajada Gallery'nin izniyle, San Juan


Sergi kapsamında, Santurce, Seul ve Guatemala Şehri’nde sanatçılar farklı topluluklar ve susturulmuş hikayelerle türlü etkileşim yolları geliştirecekler. Santurce’de, Jorge González’in kurucusu olduğu kolektif platform Escuela de Oficios, Organización del Pueblo Indígena Can-jíbaro de Borikén (CAN) ile birlikte bir dizi müdahale ve program gerçekleştiriyorlar. Projeleri, Bateyes del Chibal ile, Karayipler'deki yerli ve Afrika kökenli insanlar tarafından batey olarak adlandırılan, Borikén'deki (Porto Riko) tören plazaları bağlamında toplumsal aidiyete odaklanıyorlar. Seul'de Welcome to Ogasawara, hem gerçek denizin hem de şu anda milliyet, etnik köken veya vatandaşlık sınırlarıyla daha da parçalanmış olan mevcut İnternet "denizi"nin sınır ötesi sularında geziniyor. Kolektif, Euljiro bölgesindeki Champs-Elysee Alışveriş Plaza'da çok platformlu çevrimiçi ve çevrimdışı bir proje sunmayı planlıyor.


Esvin Alarcón Lam’in yerleştirme çalışması için bir dijital eskiz, 2021, Guatemala Şehri


Serginin Guatemala Şehri’nde gerçekleşecek ayağı ise, Antonio Pichillá ve Camilla Juárez'i birlikte bir sergi geliştirmeye davet eden sanatçı Esvin Alarcon Lamtarafından yürütülen Pagoda Imaginaria'da gerçekleştiriliyor. Pichillá, Maya kültüründeki ruhani şifacılık geleneğini takip eden bir yerleştirme sunuyor. Juárez’in yerleştirme, video ve fotoğrafları, Guatemala Şehri sokaklarında kadınların diğer kadınları aydınlatması üzerine dayalı 5 Mart 2021'de gerçekleştirilen Light Caravan adlı performansı belgeliyor. Lam küresel botanik tarihlerini ve bunların ABD Tarım Bakanlığı tarafından finanse edilen kolonyal keşif gezileriyle nasıl iç içe geçtiğini araştırırken doğal çiçeklerle aşılanmış ham bambunun eşlik ettiği bir yerleştirme sunuyor.

Komtouch Dew Napattaloong, Erasure, Frequent Collaborator serisinden, Digital Fotoğraf baskısı, 2021, Bangkok


A Few In Many Places, Bangkok, İstanbul ve New York’ta ise toplu araştırma ve yeniden öğrenmenin yanı sıra şiddet döngülerini ortadan kaldıracak bir araç olan imaja odaklanıyor. Serginin Bangkok'taki bölümü Komtouch Dew Napattaloong’ın bozuk kameralarla çektiği fotoğraflar ve videoların yanı sıra Thanart Rasanon'un ses çalışmalarını sunuyor. Proje, Tayland'da belirli bir iç yasayla korunmayan sahip olmayan mülteciler ve sığınmacılarla ilişki kuran, Dew Napattaloong’un hareket ve aidiyet politikalarına ilişkin uzun vadeli araştırmasını sürdürüyor. Sergi, İstanbul’da görüntü, beden ve hareketi; döngülerin, tekrarların ve bu döngülerin kırılmasının duyusal metaforları olarak ele alıyor. Zeynep Kayan, kendi bedenini de materyalleştirdiği video çalışmalarıyla, vücudumuzun nesiller boyu taşıdığı ve aktardığı somatik bilgiyi hatırlatarak, küçük fiziksel hareketlerin sonsuz tekrarlarını sunuyor.


Kathryn Hamilton & Deniz Tortum, ARK project, 2021, video, İstanbul


Serginin İstanbul ayağında yer alan Kathryn Hamilton ve Deniz Tortum, süregelen ortak çalışmaları ARK’ın bir bölümünü, kamera obscura ve optik teorilerini sanal gerçeklikle yan yana getirerek, sanal gerçeklik ve simülasyon teorileri aracılığıyla, çağdaş teknolojilerin vücut ve dünya arasındaki ilişkiyi anlamak için sunduğu çerçeveyi irdeliyor. Serginin New York bölümü için, Lila Nazemian, Vartan Avakian, Yasmine Eid-Sabbagh ve Arab Image Foundation'dan (AIF) Kristine Khouri ile iş birliği içinde, Colonel Row, Governors Island'daki bir evde gerçekleştirecekleri müdahale; (zorunlu) göç, hafıza ve materyal kültür arasında bağlantılar kurmaya hazırlanıyor. Fotoğraf, araştırma metinleri ve film aracılığıyla, sanatçılar ve Hagop Kevorkian Yakın Doğu Çalışmaları Merkezi'nin (NYU) gerçekleştirdiği atölyenin katılımcıları ise kaynak ülkeye iade, haklı mülkiyet ve veri ile kültür üzerindeki kontrol kavramlarını tartışmaya açıyorlar.


Arum Maculatum bitkisi, Vartan Avakian’ın Poison çalışması için bir araştırma görseli, 2021, NewYork

A Few In Many Places’e, ayrıca farklı perspektiflerden ısmarlama metinler içeren yeni bir ProtoZine baskısı eşlik ediyor: Küratör ve yazar Laura Raicovich, filozof Erik Bordeleau, Collective Rewilding. ProtoZine, serginin farklı şehirlerdeki iş birlikçilerinin, Mari Spirito ve Jorge Gonzales Santos; Gim Ikhyun& Miji Lee ve Esvin Alarcón Lam; Lila Nazemian ve Abhijan Toto, ortak yazdıkları metinlerine de yer veriyor; ProtoZine'ın sergi ve sergiyle bağlantılı programlar boyunca genişleyip yayılması hedefleniyor.Comments


bottom of page