top of page

Yeniden Cesur Dünya

Evin Sanat Galerisi 18 Mart-29 Nisan tarihleri arasında Osman Nuri İyem küratörlüğünde Yeniden Cesur Dünya adlı grup sergisine ev sahipliği yapıyor. Serginin ismine ilham veren Aldous Huxley’in biyopolitikalar yoluyla tek bir merkezden yönetilen, savaşlar ve yoksulluğun eksik olmadığı, aile, kültürel çeşitlilik ve güzel sanatların yok olduğu bir toplumu anlatan romanı Cesur Yeni Dünya aynı zamanda serginin kavramsal çerçevesini çiziyor ve sergi "feda edilmek" zorunda kalınan güzel sanatlara sahip çıkmaya çalışıyor...


Yazı: Shulamit Bruckstein

Emin Turan, Delta, 2021, Tuval üzerine yağlı boya, 40 x 72 cm

Evin Sanat Galerisi, geçtiğimiz ay Aldous Huxley'nin Cesur Yeni Dünya' himayesinde kapılarını yeniden açtı. Yenilenen mekân, sanki bir eve dönüş hissi uyandırıyor... Bebek'te yer alan bu eski ev, ziyaretçilerini yalnızca bir sanat evinde değil, aynı zamanda bir şenlik, nezaket ve samimiyet evine de davet ediyor. Umutsuzluğun, endişenin ve çaresizliğin son dönemde yaşanan insani ve ulusal felaketler karşısında doğal bir duyguya dönüştüğü bu dönemde, Osman Nuri İyem'in Huxley'in distopik romanı Cesur Yeni Dünya'ya yaptığı gönderme, programatik bir direniş ve dayanışma ruhu taşıyor. "Her şey çok güzel olacak" sloganı gibi, Yeniden Cesur Dünya başlığı da Shakespeare'in "cesur" teriminin "iyi" ya da "güzel" anlamına geldiği diyaloglarında yankılanıyor. Yeniden Cesur Dünya, her şeyin iyi olması gerektiği, "güzel" sıfatının bir direniş ve cesaret tavrı haline geldiği bir dünya. Sanatçı Osman Nuri İyem'in küratörlüğünü üstlendiği Yeniden Cesur Dünya adlı grup sergisi, bu şiddetli iyiyi ve bu cesur güzellik talebini galeri sanatçılarının sanatsal yaratıcılığına bağlıyor. Sanatçılar ve galericiler, öğretmenler ve öğrenciler, nineler-dedeler ve torunlar ve sevgililer arasında üçüncü kuşağa kadar uzanan bir dostluk ağını, uzun süredir devam eden ilişkileri gösteriyor. Evin Sanat Galerisi'nin Yeniden Cesur Dünya'sı dostluk, zanaat, sadakat, cesaret ve aşkı öğretiyor.


Sergi, Nuri İyem'in resimlerinden oluşan alışılmadık bir grup resimle başlıyor. Kahverengi zemin üzerine siyah karelerden oluşan bir topluluğu gösteren 1960 yılına ait büyük bir soyut çalışma, manzaraları, şehirleri ve çeşitli geçmişlere sahip kadınları gösteren daha küçük çalışmalara yol açıyor. Çoğunlukla açıkta duran, banyo yapan ya da tipik Fransız dışavurumcu pozlarda oturan kadınların bedenleri, daha önce farkında olmadığımız devrimci bir öz ve enerjiyle güçlendirilmiş tipik bir İyem portresi olan küçük bir Anadolulu kadın portresi tarafından öne çıkarılıyor. Bu çalışma grubunu, 1997'den beri Evin Sanat Galerisi'nde çalışan sanatçı Temür Köran'ın iki büyük tuvaline konu olan aynı derecede güçlü kadın figürleri izliyor. Bunlardan biri, kırmızılar içindeki çarpıcı bir figür, 2022 yılına ait. Sergi böylece gelecek ve geçmişi, çağdaşlık ve geleneği, ziyaretçiyi içeri girdiği anda karşılayan bir zaman kapsülü içinde birbirine bağlıyor.


Hafriyat grubunun kurucu üyelerinden 2006'dan beri Evin Sanat Galerisi ile çalışan sanatçı Hakan Gürsoytrak'ın Operasyon - Yetkililer Çay İçiyor (1999-2006) başlıklı büyük resmi de bunu takip ediyor. İronik özü, plansız bir kalabalığın mimari bir yıkım havasıyla tasviri, bu eserin tekinsiz bir şekilde çağdaş bir hissi var, bir felaket yaşanıyor ve bu konuda yapılacak hiçbir şey yok. Kazimir Maleviç de I. Dünya Savaşı sırasında figüratif siyasi hicivler, savaş karikatürleri çizmiş, ironik bir şekilde acımasız intikam sahnelerini tasvir etmiştir. Gürsoytrak'ın siyahlar karesi, Evin Sanat Galerisi'nin kalbinde, birinci ve ikinci katları birbirine bağlıyor.


Ziyaretçiler yukarı çıktıklarında, Nasıp İyem'in beş kadın büstünün görkemli varlığıyla karşılaşıyorlar: beş çağdaş-antik portre, aynı anda hem Mezopotamya antik hem de fütürist bir antik hüner, gurur ve hükümdarlık duygusu yayıyor. Osman Nuri İyem, New Yorklu bir fotoğrafçı ve sanatçı olan Devin Oyktar Yalkın'ın kadın cinsel arzusunun ve serbest bırakılmış homoerotik zevklerin aşırı sahnelerini gösteren fotoğraflarıyla adeta bu kadınların varlığını kuşatıyor. Yalkın'ın çoğunlukla siyah-beyaz olan fotoğrafları New York Times, Vanity Fair, The New Yorker ve Rolling Stone gibi dünyanın dört bir yanındaki dergi ve sergilerde yer almış ve Evin Sanat Galerisi'nde 2022 yılında bir kişisel sergisi gerçekleşmişti. Şimdi, Yalkın'ın fotoğrafları Yeniden Cesur Dünya'da, 1940 İstanbul doğumlu NeŞ'e Erdok'un 1997 yılına ait cüretkâr ve büyük boyutlu bir nü otoportresinin tam karşısında yer alıyor. Sergide aynı zamanda öğretmen-öğrenci ilişkileri görüyor ve okuyorum: Erdok'un çalışması aynı zamanda 2022 yılında Evin Sanat Galerisi ile ilişkilendirilen Kader Genç'in büyük bir otoportresi ile yan yana duruyor.


Bu sergide güzellik ve iyilik bir direniş meselesi. Emin Turan'ın Delta resimleri ve Rahmi Aksungur'un heykelleri bunun en coşkulu örnekleri. Turan'ın aşk sahnelerinde hayvanlar alemi, çoğunlukla kadın bedenleriyle karışarak renkli bir yaşam kutlamasına dönüşüyor; Aksungur'un organik nesnelerine taşan bir akışkanlık ve zarafet enjekte ediliyor; 2019'dan beri Evin Sanat Galerisi'yle çalışan Ahmet Elhan ise Yeraltından Notlar adlı dijital fantezileriyle fantastik türde büyüleyici, seksi ve baştan çıkarıcı grup portreleri sergiliyor.Comments


bottom of page