top of page

SALT Araştırma Mimarlık ve Tasarım Arşivi incelemeye açılıyor


125 binden fazla çevrimiçi belgeyle 20. yüzyıl Türkiye’sinde yapılı çevrenin gelişimini ayrıntılandıran ve Kalebodur desteğiyle içeriği her yıl genişletilen SALT Araştırma Mimarlık ve Tasarım Arşivi'nden seçili konular bir dizi programla ele alınacak. Program dahilinde Burgazada'ya İdil Erkol Bingöl eşiliğinde gezi ve Ömer Durmaz, Deniz Hasırcı ve Zeynep Tuna Ultav'ın yürüttüğü iki konuşma yer alıyor

Kamhi-Grünberg İkiz Villası, Burgazada, SALT Araştırma, Utarit İzgi Arşivi

SALT Araştırma, Kalebodur’un desteğiyle çalışmaları yürütülen Mimarlık ve Tasarım

Arşivi’nin katmanlı araştırma potansiyellerini örneklendiren kamu programları gerçekleştiriyor. Mimarlık Haftası’nda, akademisyen mimar İdil Erkol Bingöl’ün katılımıyla yapılacak bir geziyle Utarit İzgi Arşivi’nde fotoğrafları bulunan, Burgazada’daki Kamhi-Grünberg İkiz Villası incelenecek. İletişim tasarımcısı Ömer Durmaz’ın 24 Ekim’deki konuşmasında, İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin Atatürk Kültür Merkezi’ndeki etkinlikleri için tasarlanmış çeşitli afişlerin kültür tarihindeki önemi değerlendirilecek. Akademisyen iç mimar ve çevre tasarımcısı Deniz Hasırcı ile akademisyen mimar Zeynep Tuna Ultav’ın 12 Aralık’taki konuşmasıysa, Altuğ-Behruz Çinici Arşivi’nde yer alan ve mimarların Clemens Holzmeister ile yazışmalarından oluşan belge grubuna odaklanacak.

SALT Araştırma Mimarlık ve Tasarım Arşivi hakkında

SALT Araştırma, kapsamlı sayısallaştırma ve kataloglama süreçleriyle Türkiye’de 20. yüzyılda etkin mimar ve tasarımcıların mesleki belgelerini saltresearch.org’da erişime açmayı sürdürüyor.

Mimarlık ve tasarım alanlarında nitelikli araştırmalara katkı sağlayan koleksiyonda, Mustafa Şemsettin Şeniz, Harika-Kemali Söylemezoğlu, Ali Saim Ülgen, Utarit İzgi, Fazıl Aysu, Hayati Tabanlıoğlu, Cengiz Bektaş, Altuğ-Behruz Çinici, Erkal Güngören, Peykan-Yaşar Dalbaşar, Sadi Öziş ve Kare Metal, Bediz-Azmi Koz arşivleri ile Rahmi M. Koç Arşivi ortaklığında hazırlanan Sedad Hakkı Eldem Arşivi yer alıyor. Bu kaynaklara, Kayıhan Türköz’ün 1970’ler ve 1980’lerden İstanbul fotoğrafları ile Sedad Hakkı Eldem, Hayati Tabanlıoğlu, Halûk Baysal, Melih Birsel, Doğan Tekeli, Sami Sisa ve Aydın Boysan gibi mimarların üretimlerini belgeleyen Gültekin Çizgen’in fotoğraf seçkisi eşlik ediyor.

SALT’ın Eylül 2012’den bu yana çeşitli sergi ve konuşma programlarını iş birliğiyle düzenlediği Kalebodur, SALT Araştırma Mimarlık ve Tasarım Arşivi’nin tek destekçisi konumunda bulunuyor.

Gezi: Kamhi-Grünberg İkiz Villası

6 Ekim Cumartesi

Burgazada

Utarit İzgi’nin tasarladığı Kamhi-Grünberg İkiz Villası, 1968 yılında Burgazada’nın İndos Mevkii’nde inşa edilir. Tek bir çatı altında iki bağımsız bölüm olarak kurgulanan villa, mimarın erken dönem modernist üretimlerinden olup hasar görmeden bugüne ulaşabilen nadir yapılarındandır.

Akademisyen mimar İdil Erkol Bingöl’ün katılımıyla gerçekleştirilecek gezide, yapının mekân kurgusu, strüktürü, biçim diliyle malzeme kullanımı incelenerek İzgi’nin projelerini ayrıcalıklı kılan nitelikler üzerinde durulacak.

Katılımın 15 kişiyle sınırlı olduğu gezinin kayıt süreçleri SALT Online Facebook sayfasından yürütülmektedir. Program dili Türkçe’dir.

Kamhi-Grünberg İkiz Villası, Burgazada, SALT Araştırma,

Utarit İzgi Arşivi

Konuşma: Ömer Durmaz

24 Ekim Çarşamba, 19.00

SALT Beyoğlu, Açık Sinema

Afişin Arşivi ve Bir Mikro Örnek: AKM Gösteri Afişleri Koleksiyonunun İncelenmesi

İletişim tasarımcısı Ömer Durmaz, SALT’ın 2012’de gerçekleştirdiği Modernin İcrası: Atatürk Kültür Merkezi, 1946-1977 sergisi bağlamında Hayati Tabanlıoğlu Arşivi bünyesine katılan bir afiş seçkisine odaklanacak. Konuşmada, Türkiye’de afiş koleksiyonculuğunun tarihsel gelişiminin yanı sıra, bu arşiv belgelerinin kültür tarihi açısından önemi değerlendirilecek.

Durmaz, İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen 68 etkinliğinin afişleri üzerinden afiş biriktirme, muhafaza etme ve koleksiyonları sergileme konularını tartışmaya açacak. Ayrıca, grafik tasarım ürünlerinin arşivlerde nasıl konumlandığına değinecek.

Herkesin katılımına açık olan bu programın dili Türkçe’dir.

SALT Araştırma, Hayati Tabanlıoğlu Arşivi, İsmail Hakkı Aksu’nun izniyle

Konuşma: Deniz Hasırcı ve Zeynep Tuna Ultav

12 Aralık Çarşamba, 19.00

SALT Beyoğlu, Açık Sinema

Altuğ-Behruz Çinici Arşivi Işığında Holzmeister’a Bakış

SALT Araştırma Altuğ-Behruz Çinici Arşivi’nin içeriği, mimarların proje sözleşmelerinden inşaat seyir raporlarına, dilekçelerinden mektuplarına uzanan bir çeşitlilik gösterir. Çiniciler’in Avusturyalı mimar Clemens Holzmeister ile yazışmalarından oluşan belge grubu, mesleki ve kişisel ilişkilerin ara kesitinde duruşuyla arşivde özel bir konuma sahiptir.

DATUMM: Dokümantasyon ve Arşivleme Türkiye’de Modern Mobilya projesinin yürütücülerinden iç mimar ve çevre tasarımcısı Deniz Hasırcı ile mimar Zeynep Tuna Ultav, Çiniciler’in Holzmeister’la bağlantılarına dair önemli bilgiler içeren bu yazışmaları, tasarım tarihi çalışmaları çerçevesinde değerlendirecek.

Herkesin katılımına açık olan programın dili Türkçe’dir.

Clemens Holzmeister’ın Ankara’daki Çinici Mimarlık’a ziyareti, Tahminî 1970’ler sonu, SALT Araştırma, Altuğ-Behruz Çinici Arşivi

Comments


bottom of page