top of page

Rüya Bitti Kırmızı Ceket

Galeri 77 yeni sanat sezona açılışı bu akşam gerçekleşecek olan Mehmet Resul Kaçar’ın Rüya Bitti Kırmızı Ceket isimli kişisel sergisiyle başlıyor


Mehmet Resul Kaçar, Kimsenin Hakkı'dan Haberi Yok 1-2-3, 2022, Tuval üzerine yağlıboya, 190x450 cm


Mehmet Resul Kaçar’ın kişisel sergisi Rüya Bitti Kırmızı Ceket 29 Ekim'e dek Galeri 77'de gösterilecek. Özgün bir teknikle kullandığı sarı tonlarından tanıdığımız sanatçının galeride ikinci kişisel sergisi Rüya Bitti Kırmızı Ceket göç, aidiyet ve memleket özlemi gibi konuları işliyor. Güney Doğu Anadolu’nun altın rengi bozkır manzaraları, izleyiciyi iyileştirici bir tefekkür ve temaşaya davet ederken serginin başlığındaki “kırmızı ceket”in sanatçının iç gözlemlerinin metaforu olarak düşünebiliriz.


Mehmet Resul Kaçar, Ben ve Kartal, 2022, Tuval üzerine yağlıboya, 100x135 cm


Mehmet Resul Kaçar için bozkır; yalnızlık, sonsuzluk ve hüznü temsil ediyor ve bu melankoli sanatçıyı varoluş ve yaşamı anlamlı kılmak için yarattığı değerleri sorgulamaya itiyor. Zihnin salıverilmesine, serbest çağrışımlara ve düşüncelere dalmaya olanak tanıyor. Sanatçının ton geçişlerine yaptığı vurgu, doğanın hareketlerinin capcanlı algılanmasını sağlıyor. Güneşin sıcaklığını, katman katman genişleyen bozkırların uçsuz bucaksızlığını ve dağların yüceliğini tercüme ediyor.


Mehmet Resul Kaçar, Fareler ve İnsanlar-2, 2023, Tuval üzerine yağlıboya, 120x150 cm


Sapsarı sıcak yaz günlerinde toprağın kavrulmuş ekmek gibi çatladığı, rüzgârın kumları haşince savurarak göğe yükseldiği görülür. Son dönem plastik denemelerinde işte bu dinamizmin peşine düşen Kaçar, “noktalama” ve “tarama” adını verdiği meşakkatli boyama teknikleriyle karşımıza çıkar. El işçiliğinin ustalıklı icrası dokuları parlatırken hareketi billurlaştırır. Gökyüzünde gölgeler, dağ eteklerinde dalgalar belirir.


Mehmet Resul Kaçar, Cımıka, 2023, Tuval üzerine yağlıboya, 90x110 cm


Mehmet Resul Kaçar’ın resimlerinde insanın doğayla ve hayvanlarla kurduğu ilişki irdelenirken karşımıza elektrik direkleri yahut asfalt yollar da çıkıyor. Kompozisyona ritim katan bu unsurlar, insanın doğada bıraktığı izleri ve doğa karşısındaki kırılganlığını konu alan on dokuzuncu yüzyıl Romantizmine göz kırpıyor olarak düşünülebilir. Köy yaşamının bir parçası olan köpekler, keçiler, kuşlar ve atlar ise, Kaçar’ın resimlerinde simgesel anlamlara bürünerek kahramanlaşır.


Mehmet Resul Kaçar, Tutunamayanlar-3, 2022, Tuval üzerine yağlıboya, 70x90 cm

Mehmet Resul Kaçar, Atlı Anız Tarlası-2, 2023, Tuval üzerine yağlıboya, 90x110 cm

Mehmet Resul Kaçar, Fırtına, 2023, Tuval üzerine yağlıboya, 90x110 cm


Resimlerin genelinde baskın olan kuraklık, Güney Doğu Anadolu coğrafyasında yaşamın bir parçası. Altın rengi güneş hem yaşamın hem de zorlukların kaynağı. Bu zorluklara direnç göstermek için dayanışma esas ve amansız doğa şartları bozkırda yaşayanın karakterini sağlamlaştırmakla birlikte bir çeşit sınav niteliğinde. Kaçar resimlerinde aile olgusunun, dost olmanın ve hayvanlarla bir arada yaşamanın önemini öğretiyor. Kaçar’ın (oto)portreleri ve çocukluk hikâyelerini konu alan resimlerinde kimi zaman birbirine destek olma ve beraber hayal kurmanın değeri vurgulanıyor. Kimi zaman da yalnızlık ve hayal kırıklıkları…

Mehmet Resul Kaçar, Fareler ve İnsanlar-1, 2022, Tuval üzerine yağlıboya, 150x190 cm


Mehmet Resul Kaçar’ın dünyasında kırmızı ceket, sanatsal ve varoluşsal bir eşiği temsil ederken bir tarafta en saf ve güzel çocukluk hikâyelerinin geçtiği, özlemle anılan bozkır yaşamı diğer taraftaysa hayatın akışının yabancı bir şehre göç etmek zorunda bıraktığı, kendi gerçekliğini arayan bir sanatçı var. Rüya Bitti Kırmızı Ceket başlığı işte bu durumu anlatıyor.


Mehmet Resul Kaçar, Cımıka, 2023, Tuval üzerine yağlıboya, 90x110 cm


Mehmet Resul Kaçar’ın 2022-2023 yılı eserlerinden oluşan seçki, bizlere hem sanatçının doğup büyüdüğü Diyarbakır’ın Demo (Ortaağaç) köyünden ilham alarak resmettiği uçsuz bucaksız yalın bozkır manzaraları ve yer yer çocukluk hikâyeleriyle bezediği zengin kompozisyonları üzerinden o çetin coğrafyayı, orada yaşayan kişileri ve oranın hikâyelerini gözlemleme fırsatı yaratıyor hem de resme dalgalanma veya gölgelendirme etkisi katarak derinlik duygusunu artıran ve her geçen gün daha da detaylandırdığı kendine özgü meşakkatli tekniğini yakından inceleme imkânı sağlıyor.


Mehmet Resul Kaçar, İsimsiz, 2023, Tuval üzerine yağlıboya, 90x110 cm


Sanatçının içinde yaşadığımız bu absürt sistemin insan psikolojisindeki etkilerini gerçeküstücü bir üslupla anlattığı ve hayallerin, gerçeklerin ve kabusların iç içe girdiği Kund (Baykuş) isimli video çalışmasının da eşlik ettiği sergi 29 Ekim tarihine kadar Galeri 77’nin Karaköy’deki mekânında ziyaret edilebilir. Sergi, İstanbul dışında bulunan sanatseverlerin de takibi amacıyla eş zamanlı olarak çevrimiçi ortamlardan da izlenebilecek. Bu amaçla; sergiye dair üç boyutlu sanal tur, çeşitli video ve paylaşımları “Galeri 77” sosyal medya hesapları ve İnternet sitesi üzerinden takip edebilirsiniz.


* Metin Cem Bölüktaş'ın katalog yazısından derlenmiştir.

 

GALERİ 77

Hacımimi Mah. Necatibey Cad. Sakızcılar Sok. No:1/E

Karaköy 34425 Beyoğlu, İstanbul

T: +90 212 251 27 54

www.galeri77.com | info@galeri77.com | @galeri77Comments


bottom of page