top of page

Osmanlı İstanbul'unda Kadın Bani Yapıları Haritası

SALT, İstanbul’un 15. ve 20. yüzyıllar arasında şehirleşmesinde kadın banilerin rolünü örneklendiren haritayı web sitesi üzerinden erişime sunuyor. İşveren Sergisi için oluşturulan haritanın güncel versiyonuna, SALT Araştırma'dan muhtelif fotoğraf ve çizimler eşlik ediyor


Mihrimah Sultan Külliyesi, Üsküdar (tahminen 1930'lar), SALT Araştırma, Ali Saim Ülgen Arşivi

Geçtiğimiz yıllarda SALT Galata'da gerçekleştirilen, 1930’lardan 2010’lara Ankara, Çanakkale, Denizli, İzmir ve İstanbul’da özel kesim ya da kamu kesiminden sipariş edilmiş olan bir dizi yapı temelinde, mimar ile işveren arasındaki kritik ilişkiyi ve iletişimin ürüne nasıl yansıdığını irdeleyen İşveren Sergisi için oluşturulan harita, genellikle hanedana, yönetici elite ya da ulema hanelerine mensup; ekonomik ve yer yer siyasi iktidara sahip kadınların inşa, tamir ve ihya ettirdiği yapıları kapsıyor.

Murat Güvenç, Çiğdem Kafesçioğlu ve Firuzan Melike Sümertaş'ın katılımıyla çoğu hayır hasenat amaçlı bu yapıların şehre yayılımı ve mekân kurgularının irdelendiği bir konuşma kaydını da bu paralelde erişime açan SALT, sabit bir duvar rölyefi, basılı bir rehber ve çevrimiçi Google haritası olarak sunulan araştırmanın içeriğinin ve görselleştirme yöntemlerinin irdelendiği; projenin üretim sürecine ilişkin bir söyleşiyi de web sitesi üzerinden sunuyor.


Bani* : Kurucu (kimse)

Bình luận


bottom of page