top of page

Neriman Hanım, Vision Art Platform'da

Vision Art Platform, 10 Mart 2022 tarihine kadar Özlem Şimşek’in Neriman Hanım başlıklı sergisine ev sahipliği yapıyor. Ezgi Bakçay küratörlüğündeki sergiyle birlikte sanatçı, Peyami Safa’nın 1931 yılında yayımladığı Fatih-Harbiye romanındaki ana karakter Neriman Hanım'ı bir hayalet gibi geri çağırarak, ona kendi bedeninde hayat veriyorPeyami Safa’nın 1931 yılında yayımladığı Fatih-Harbiye romanında, modernleşme krizi yaşayan bir ülkenin sembolü olarak yarattığı ana karakter olan Neriman Hanım, Doğu-Batı eksenli kültürel gerilimleri temsil ederken; arzuları ve idealleri arasında seçim yapmak zorunda kalır. Roman boyunca yaşadığı kimlik bunalımı onu evinden ve ailesinden uzaklaştırır. Fakat nihayet genç kadın geleneksel değerleri seçer. Mutluluğu köklerinde ve maneviyatında bulur. Böylelikle çelişkiler çözülmüş, Neriman Hanım uzlaştırıcı bir sembolik konum olarak tesis edilmiş olur. Edebi yapının içinde özellikle de kadınları tehdit eden “bireyleşme illetine” yerli ve millî bir deva bulunmuştur. Modern kadın imgesi bu edilgen haliyle, düzenleyici normların tesisi için son derece kullanışlı bir araçtır. Böylelikle tarihsel bağlamı içinde, romanın kurgusal gerçekliği ile gerçeğin kurgusallığı iç içe geçmiştir.Sergiyle birlikte ise bu bağların çözüldüğünü görüp, “romantik yalan ve romansal hakikatin” eş zamanlı olarak fakat ayrı düzlemlerde işlediğine tanık oluyoruz. Özlem Şimşek, Neriman Hanım’ı yazgısına terk etmeden, hiç yaşamamış ama bizzat yaşama biçim vermek üzere tahayyül edilmiş bu kadını bir hayalet gibi geri çağırıyor. Onu, başına buyruk, neşeli ve ateşli bir ruh olarak kendi bedeninde konuk ediyor. Bu davete icabet eden Neriman Hanım ise artık sadece bir roman kahramanını değil, kendi hikâyesini yazan avangard bir sanatçıyı da tarif ederken, tüm kültürel kimliklerin mimetik kurgusallığının da kanıtı haline geliyor. Bir sembol olmadığı gibi sadece tek bir kadın da olmayan bu karakter, kamusal alanda meşru, kesin ve kalıcı bir konumu olmamış tüm çoğullukların beden-mekânına dönüşüyor. Zamanı zıvanadan çıkaran belirişinde, olası hiçbir kimlikte sabitlenemeyecek bir akışı tarif eden Neriman Hanım, yine bu yüzden içinde soluk aldığı fotoğrafik imgelerde dahi gözden kaçmaya devam ediyor.Özlem Şimşek’in Neriman Hanım sergisi, 10 Mart’a kadar Vision Art Platform Akaretler No:35’te hafta içi 11.00-18.00, hafta sonu 12.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.

Comments


bottom of page