top of page

Melez bedenler


Çalışmalarını Berlin ve İstanbul’da sürdüren Funda Özgünaydın, 17 Ekim–4 Kasım tarihleri arasında Galerimiz’de gerçekleştirdiği kişisel sergisi Remix’te insan, hayvan ve doğa imgelerinden oluşan kağıt, kolaj ve tuval çalışmalarını bir araya getirdi. Sergiyi Mehmet Kahraman değerlendirdi

Funda Özgünaydın, Galerimiz, Remix sergisinden

Merkeziyetçi kimlikten sıyrılan bedenin ifade biçimleri, özneyi özgür kılar. Türler arası ayrımları ortadan kaldıran melez kimliğin kendisiyse, yaşamsal anlamda yeni bir biyo-politikanın var olma halini mecbur kılar. Tek tip ve hetero bakış açısındaki normalleştirmelerden sıyrılan melez kimliklerin yaşamsal alandaki hali hayati bir canlılığı da görünür hale getirir.

Funda Özgünaydın, Galerimiz, Remix sergisinden

Yaşadığımız çağın dinamiklerine göre melezleşen dillerin yarattığı, özgürlükçü yeni dillerin temsili olan, yeniyi ve çoğulculuğu kendi içinde barındıran kimliklerin; alışıldık olmadığımız yeni var olma halleri ile karşılaşmaktayız. Erkek egemen sistemlerden sıyrılmanın, politik tavırların sembolleri olan kimlikleri varlığı toplumsal anlamdaki değişim ritmine de hız veriyor. Renk, dil ve ifade biçimlerindeki çoğullaşma, alışılmışın ötesine dair bir yolculuğu başlatıyor. Berlin ve İstanbul’da yaşayan Almanya doğumlu sanatçı Funda Özgünaydın’ın Galerimiz’deki kişisel sergisi Remix’teki melez bedenleri de, yaşam enerjisini görünür kılıyor.

Funda Özgünaydın, Galerimiz, Remix sergisinden

Remix sergisinin ilk bölümünde yer alan küçük kağıt kolajlardaki tanıdık pozlara eklenen bitkisel ve hayvansal eklemelerin getirdiği ritim kimliklere nefes aldırıyor. Sergiyi mekanik ve alışılmış kimliklerin dışına çıkan, özgür ruhunun peşinde koşan kimliklerin coşkusu olarak da tanımlayabiliriz. Her türlü sosyo-politik sınıftan ayrışan, kendi yaşam biçimlerini şekillendiren yeni bir türün resmi bu.

Funda Özgünaydın, Galerimiz, Remix sergisinden

Özgünaydın’ın özellikle kağıt işlerden oluşturduğu kolaj çalışmalarındaki bu arayış, serginin ikinci bölümünde bireyin iç dünyasındaki hayvansı halleri dışarıya yansıtan bir durumla özetleniyor. Yeni bir arayışın imgeye dönüşme halleri, teşhir edilen bu melez bedenler arasında tanıdık olmadığımız bir dilin varlığını hissediyor.

Funda Özgünaydın, Galerimiz, Remix sergisinden

Bilemediğimizden korkmanın olasılıklarını düşündüğümüz resimlerdeki her bir anlatım hallerindeki zıtlıklar, renk lekeleri olarak tuval ve kağıt yüzeylerinde bir zemin arayışında. Çalışmalardaki imgelerdeki özgüvenin yarattığı ruh hali insan ve doğanın dengesindeki uyumun temsili. Ekolojinin değişimi dürtülerimizi harekete geçiren her bir resimdeki insan ve hayvan figürlerinin uyumuysa, korktuğumuz doğamızla yüzleşmemize yardımcı oluyor. Funda Özgünaydın, Remix’te farklı yolculuklarının kesişimlerini bir günce olarak sunarken, izleyiciyi de kendi doğasıyla barışmaya davet ediyor.

Funda Özgünaydın, Galerimiz, Remix sergisinden

Comments


bottom of page