top of page

#MADaraştırma2021 başvuruları bekliyor

Mekanda Adalet Derneği (MAD), bu yıl “afet” teması odağında dördüncüsünü düzenleyeceği #MADaraştırma destek programı için 2 Haziran’a kadar başvuruları bekliyor


Ekin Çekiç, Yusufeli serisinden


Mekanda Adalet Derneği (MAD)’nin yürütücülüğünü yaptığı #MADaraştırma destek programı, geleneksel kurumlar ve programlarca göz ardı edilen araştırmalara ve araştırmacılara destek vermeyi, mekan ve toplumsal adalet çalışmalarının gelişimine katkı sunmayı, ülkenin daralan akademik ve entelektüel iklimine yeni bir soluk getirmeyi amaçlıyor.


Mekanda Adalet Derneği (MAD), bu yıl #MADaraştırma çerçevesinde, geniş bir şekilde tanımlanan mekânsal adalet araştırma gündemiyle kesişmesi kaydıyla, “afet” temasına odaklanan üretimlere destek sağlıyor. Afetin içinde afetleri beklerken, farklı disiplinlerin bir araya geldiği çalışmalarla afetlerin yarattığı belirsizliği anlamayı ve muhtemel gelecek tahayyüllerini ortaya koymayı umut ediyor. Bu bağlamda,

  • Doğa olayı olarak tanımlanan sel, deprem, yangın, fırtına gibi afetlerin “doğallığı” nasıl sorgulanabilir?

  • Afetlerin sorumlu aktörleri kimler/neler?

  • İklim değişikliği bağlamında kent ve doga ilişkisi nasıl kurgulanmalı, nasıl çalışılmalı?

  • Geleceğin afetleri nasıl olacak? Afet riskleri nasıl hesaplanır, afetlere nasıl hazırlanılır?

  • Afetlere dayanıklı kentler için mekân politikaları neler olmalı, nasıl tartışılmalı?

  • Afet öncesinde / sırasında / sonrasında çocuklar, kadınlar, sakatlar, LGBTİ bireyler, mülteciler gibi farklı kırılgan gruplar için mekân adaleti nasıl sağlanabilir?

  • Afet yönetiminin açtığı ve kapattığı demokratik imkanlar ve dayanışma pratikleri nelerdir?

  • Afetlere hazırlanırken sosyal, beşeri ve mühendislik bilimleri birbirlerinden nasıl faydalanır?

  • Geçmişin afetleri yaşadığımız mekanları nasıl değiştirdi ve geriye ne gibi tortular bıraktı?

soruları etrafında afet ve toplum ilişkisini anlamaya çalışan araştırmalara destek sağlayacak olan araştırma desteği, son aşamasına gelinmiş bir araştırmanın sonuçlandırılması, kapsamlı bir araştırmanın sınırları belirli bir bölümü, yahut henüz başlanmamış ancak bir kaç ay içinde bitirilebilecek dar kapsamlı bir araştırma projesine verilebiliyor.COVID-19 salgınının devam etmesi sebebiyle destek programı çerçevesinde bu yıl da, halihazırda verisi toplanmış çalışmalara, farklı literatürleri bir araya getirme iddiasında olan ufuk açıcı analizlere ve bilhassa mevcut şartları yaratıcı araştırma yöntemleri ile aşan nitelikli tekliflere öncelik verilmesi planlanıyor ve bu yıl geçtiğimiz yıldan farklı olarak yalnızca, çıktısı makale olan üretimler destekleniyor.


Desteğin kapsamı: Program, iki taksitle verilecek ve araştırmacının kendi inisiyatifinde kullanacağı 8.000 TL’lik maddi desteği, (pandemiye bağlı koşullar düzeldiği takdirde) MAD Karaköy Ofisi ve kütüphanesini kullanma imkanını ve araştırma sonunda ortaya çıkacak ürünün görselleştirilmesi sürecindeki fikrî ve teknik desteği kapsıyor.


Araştırma Çıktıları: Derneğin kamuya açık etkinlik programı #MADakademi Buluşmaları’nda araştırma desteğiyle hazırlanacak makalelerin sunumları yapılıyor. Danışman kurulu tarafından uygun görülen araştırma çıktıları, yine 2022 yılı içinde basılması öngörülen #MADjournal’da yayımlanıyor. Dolayısıyla destek verilen araştırmaların aşağıda belirtilen takvime bağlı kalarak, #MADakademi buluşmaları ve #MADjournal mecralarında sunulabilecek şekilde bitirilmesi şart koşuluyor.


Başvuru Yöntemi ve Değerlendirme: Burs programında yer almak isteyen araştırmacıların araştırma tekliflerini başvuru formunu doldurarak son başvuru tarihi olan 2 Haziran’a kadar göndermeleri gerekiyor. Başvurular akademisyen ağırlıklı bir seçici kurul tarafından bu çağrı metninde çerçevesi çizilen kıstaslar ışığında değerlendirilirken; sonuçların Haziran 2021 içinde açıklanması planlanıyor.

Comments


bottom of page