top of page

Karantinadan Bildirenler programı

Avrupa müzeler konfederasyonu L’Internationale'nin Karantinadan Bildirenler programı kapsamında davet edilen ve güncel küresel koşulları içerisinde içerik geliştiren sanatçıların önermeleri, L'Internationale ile SALT'ın da dahil olduğu konfederasyon üyesi kurumların sosyal medya kanalları ve web siteleri üzerinden 7 Mayıs 2020 tarihine kadar paylaşılıyor


Sanja Iveković, Trokut serisi, Triangle 2000+ ,1979, Moderna galerija Koleksiyonu, Ljubljana, Slovenya, Sanatçının izniyle


SALT'ın üyesi olduğu, değişik coğrafyalardan yerel hikâyelerin birlikte okunabilmesi adına daha etkili araçlar ve yepyeni yöntemler sunmayı hedefleyen L’Internationale konfederasyonu, güncel küresel koşulları irdelemek üzere on beş sanatçının mevcut yaşam ve çalışma alanlarından içerik geliştirecekleri bir çağrıda bulunmuştu. Bu kapsamda, Babi Badalov, Osman Bozkurt, Simnikiwe Buhlungu, Ola Hassanain, Sanja Iveković, Siniša Labrović, Rogelio López Cuenca & Elo Vega, Kate Newby, Daniela Ortiz, Zeyno Pekünlü, Maja Smrekar, Isidoro Valcárcel Medina, Guy Woueté, Akram Zaatari ve Paweł Żukowski’nin davet edildiği program, dayanışma ve eleştiri geleneği ile özel ve kamu mekânına dair yeni önermelerinden oluşuyor.


Sanja Iveković, Yugoslavya Devlet Başkanı Josip Broz Tito’nun 10 Mayıs 1979 tarihli Zagreb ziyaretine, sanat tarihi anlatısında hatırlı yer edinen Trokut (Üçgen) (1979) ile yanıt vermişti. Tito’nun konvoyu yaşadığı sokaktan geçerken kitabı ve içkisini alarak balkona çıkan Iveković, cinsel göndermeleri kuvvetli bir performans gerçekleştirdi. Kapıya gelen emniyet görevlisinin sanatçıyı evine girmesi yönünde ikaz etmesiyle son bulan iş, 18 dakika sürdü. Buradan hareketle, Karantinadan Bildirenler programı, bugün de, yaşadığımız pandemi süreci içerisinde de, özel mekânların 1970’lerde Iveković’in balkonunun barındırdığı yıkıcı olma potansiyeline hâlâ sahip olup olmadığını soruyor.


Dünya geneline hâkim eve kapanma döneminde, dijital ortamın yanı sıra pencere, balkon veya yapı cepheleri, muhtelif ifadelerin sunulduğu şehir meydanlarının görevini üstlenirken, kamusal ile özel mekânın muğlaklaşmasına dikkati çeken ve iletişim becerimizi var olan imkânlar üzerinden yeniden değerlendirmeye açan Karantinadan Bildirenler, pandemi boyunca sürdürülen benzer sohbetlere katkı sağlamayı amaçlıyor.

Comments


bottom of page