top of page

"İlk Kişisel Sergi" için açık çağrı


Art On İstanbul’un İlk Kişisel Sergi açık çağrısı, genç sanatçılara küratoryal, idari destek ve sergi mekânı sağlayarak yaratıcı düşünceleriyle üretimlerini ortaya koyabilecekleri bir platform oluşturmayı hedefliyor

Başvurular, Art On İstanbul tarafından değerlendirilecektir. Açık çağrı için son başvuru tarihi 15 Mart 2018.

Başvuru Koşulları

Sanatçının, • 40 yaş ve altında olması, • Daha önce kişisel sergi açmamış olması, • Bir galeri tarafından temsil edilmemesi, • Sunulan eser seçkisinin son 5 yıl içerisinde üretilmiş ya da projelendirilmiş olması, • Eser prodüksiyonundan ve eserlerin sergilenmeye hazır olmasından sorumlu olması, (Proje halindeki eserler en geç 30 Nisan 2018’de teslim edilecek konumda olmalıdır.) • Sanatçı kolektifleri başvuru yapabilir, • Sunulan eserler, herhangi bir medyumdan ve sanat pratiğinden olabilir. (resim, heykel, seramik, fotoğraf, enstalasyon, video, performans, vb.) • Başvuru dosyası teslim edildikten sonra başvurularda yapılacak değişiklikler kabul edilmez. • Eksik veya başvuru tarihinden sonra gönderilen dosyalar kabul edilmez. • Sergi, 30 Mayıs - 21 Haziran 2018 tarihleri arasında Art On İstanbul’da gerçekleştirilecektir.

Başvuru için gerekli belgeler

• CV • Biyografi (100-150 kelime) • Portfolyo (en az 15 adet eser görseli yer almalıdır) • Sanatçı beyanı (artist statement). 200–350 kelime arasında olmalıdır. • Proje Dosyası (Sergi konusunun metni 100-200 kelime, eser görselleri – proje halinde olan eser(ler)in maket ve/veya sketch, üretim bütçeleri ile teknik bilgileri verilerek proje dosyasına eklenebilir ve eser künye bilgileri: Eser ismi / yılı / teknik / ölçü ) • Video sunacak olan sanatçıların video stillerini ve videonun izlenebileceği bir link iletmesi gereklidir. • Başvuruda yer alacak tüm bilgiler tek bir PDF dokümanında toplanarak sunulmalıdır. • Boyutu yüksek olan dosyalar, WeTransfer aracılığı ile info@artonistanbul.com adresine iletilebilir.

Comments


bottom of page