top of page

İzmir.Art açık çağrı yayınladı!


İzmir.Art Blog sanat, edebiyat, felsefe, sosyoloji, tarih, müzecilik ile ilgili alanlarda yazı yazan veya görsel çalışmalar üreten kişilere yönelik bir açık çağrı yayınladı.


Görsel: İzmir, 1967

Kuruluşundan itibaren İzmir'in kültür-sanat üreticilerini bir araya getiren ve mekanların etkinliklerine yönelik kültür sanat rotaları oluşturan blog, kültürel üretimlerin sürekliliğini sağlamayı hedefliyor.


Özgür üretimleri destekleyerek bu alanlarda kendilerini ifade etmek isteyen yazarlara alan açan İzmir.Art'ın açık çağrısına son başvuru tarihi 5 Ağustos 2022.


Bununla beraber, gönderilen çalışmalar “Çağdaş Sanatta Ekolojik Yaklaşımlar” , “Düşünce Özgürlüğü ve Sanat”, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği – Güncel Sanat”, “Sanatta kritik: Eleştirel Teori” gibi çeşitli konularda hazırlanan dosyalara da eklenebilecek şekilde değerlendirmeye alınacak.


Yazı, ses ve video formatında deneme, makale, inceleme, eleştiri, röportaj, söyleşi türlerindeki çalışmalar, 5 Ağustos 2022 tarihine kadar editor@izmir.art adresine gönderilebilir.


Katılım koşulları için İzmir.Art'ın internet sitesine bakılabilir.

bottom of page