top of page

Hemoglobinler & Karıncalar

Marina Papazyan’ın ilk kişisel sergisi Hemoglobinler & Karıncalar 30 Mayıs 2021’e kadar poşe’nin Karaköy’deki mekânında devam ediyor. Sergi, sanatçının son dönem işlerini bir araya getiriyor


Marina Papazyan, babağbağ, deniz kabuğu, hoparlör, boru kelepçesi, heykel, 2021


Yazma, seslendirme ve kaydetme yoluyla kendiyle ilgili kısmî-kurgular üreten sanatçı Marina Papazyan'ın ilk kişisel sergisi Hemoglobinler & Karıncalar, sanatçının Mircalla adında bir vampirin yaşama musallat oluşuna dair yazdığı metin, ve bu anlatının yörüngesindeki malzemeler, kimyasal tepkimeler ve ses parçalarından oluşuyor.


Solda: Marina Papazyan, Henri için lolipop, piezo diskler, şeker, pleksiglas, heykel 2021

Ortada: Marina Papazyan, Elastikler, ortodontik lastikler, yaylar, 2021

Sağda: Marina Papazyan, diş filmi, röntgen filmi, 2020


"Son zamanlarda kendimi bu motife kaptırdım: hayaletin melankolik cisimsizliğinin karşısında, ölmeyi başaramamanın ve hıncın vücut bulmuş hâli olan vampire. Mircalla'yla aramızdaki mesafeyi, ikimizin de adının baş harfi olan M ile kapattım. Kendimi de onun hikayesine bulaştırdım." sözleriyle çalışmanın arka planını aktaran sanatçı Marina Papazyan, sergiye ismini veren video çalışmasında da Mircalla adındaki bu vampirin ölümü ve ikinci yaşamını anlatıyor:


Marina Papazyan, Hemoglobinler & Karıncalar, Video, 12 dakika 22 saniye. 2021, Kurgu: Meriç Balkandere, Ses kaydı: Barış Yalaz


Papazyan’ın modern öncesi şifacılık ve beden anlayışları üzerine yürüttüğü spekülatif ve düzensiz araştırmadan beslenen bu işi, hayaletin melankolik cisimsizliğinin karşısında, ölmeyi başaramamanın ve hıncın vücut bulmuş hâli olan vampire odaklanıyor. Dirilmenin gerçekleştiği andan terapi odasına, M’nin yeni edindiği dünya algısı, anlatısının birinci tekil şahsa geçişini kolaylaştırırken, kendine ait bir gerçeklik hissiyle beraber erotizme de alan açıyor.


Marina Papazyan'ın Hemoglobinler & Karıncalar sergisi, 30 Mayıs 2021’e dek poşe’de ziyaret edilebilir.Comments


bottom of page