top of page

Güllerin Ovası sergisi Galeri 77’de


Mehmet Resul Kaçar’ın Güllerin Ovası isimli İstanbul’daki ilk kişisel sergisi 2 Mayıs 2021 tarihine kadar Galeri 77’nin ev sahipliğinde devam ediyor. Yapıtlarında doğup büyüdüğü coğrafyayı konu alan sanatçı, sergide, bir tarafta doğa manzaralarını kendine has plastik bir dille aktarırken diğer tarafta insanların hayvanlara uyguladığı istismar ve şiddet arasındaki ilişkiyi irdeliyor


Mehmet Resul Kaçar, Sürü IV, 2020


Sanatseverlerin ismini Mamut Art Project 2019 edisyonundan hatırlayacağı ve galerinin yeni temsil etmeye başladığı genç sanatçı Mehmet Resul Kaçar’ın İstanbul’daki ilk kişisel sergisi ismini Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde bulunan Demo Köyü’ndeki Güllerin Ovası bölgesinden alıyor. Sergideki seçkide sanatçının resimleri dışında bir de video çalışması bulunuyor.


Akademisyen Cem Bölüktaş'ın sergi metninde kaleme aldığı yazısına referansla, Kaçar’ın resimleri geleneksel doğa tasvirlerinin ötesine geçerken kullandığı başak sarısı fon sanatçının özgün üslubu hakkında birtakım ipuçları barındırıyor. Öncelikle resimlerin manzara karşısında ölçüle biçile yapılmadığı kolayca fark edilirken, bu hayali manzaralardaki derinlik hissi, aynı rengin farklı ton uygulamalarıyla ve/veya mat-parlak doku tezatlıklarıyla veriliyor. Bu yaklaşım, rasyonel bir çizgisellikten çok, renksel bir duyumsamanın öne çıkmasına olanak veriyor.


Mehmet Resul Kaçar, Palamut Yiyen Keçi, 2019


Rengin resmin konusuna dönüştüğü modern sanatlarda sarıyı en etkili kullanan sanatçıların başında hiç şüphesiz Van Gogh gelirken, Gogh, Emile Bernard’a yazdığı bir mektupta sarıyı “aşkın yüceliğini en belirgin şekilde anlatan” renk olarak tanımlıyor. Benzer şekilde Kaçar’ın sarı kullanımı, doğanın yüceliğine ve sonsuzluğa açılma potansiyeli taşırken, özgünlüğü sarı rengin memleket özleminin ifadesine bürünerek coğrafi bir nitelik kazanmasında yer buluyor.


Resimlerinde geçmişten günümüze dünyamızdaki olumsuz değişimi doğa ve hayvanlar ekseninden anlatan Kaçar’ın eserlerinde dikkat çeken bir diğer nokta ise fondaki standart temanın (başak tarlası) üzerindeki figürlerin ve rollerin değişkenliği oluyor. Sanatçının, sert bir coğrafyada, bu şiddetli-kurak alanda, doğa, insan ve hayvan çatışmasını gösteren resimleri insanın aklına iktidarla boğuşan ve yer yer kendisi de iktidar olan figürleri getiriyor.


Mehmet Resul Kaçar, O, 2020


Uçsuz bucaksız ovalar, bozkır ve dağlarda otlayan hayvanların İstanbul’un keşmekeşinde yaşayanlar için huzur ve dinginliği simgelemesine karşın, Güney Doğu Anadolu’nun coğrafyası ve iklimi, tarihi ve talihi kadar sert ve şiddetli. Bu şiddet sarmalı içinde asıl meselesini insanların zevk için hayvanlara uyguladığı zulüm olarak ele alan Kaçar, sanatçı ve akademisyen Emre Zeytinoğlu'nun yorumuyla gelenek ve şiddet ilişkisini daha da genişleterek, insanlar arası boyuttan, insan-hayvan arasındaki şiddete ulaştırıyor.


Mehmet Resul Kaçar, Şenlik, 2020


Sanatçının insan-hayvan ilişkileri hakkındaki çocukluk anıları, aile ve çevresindekilerin tanıklıkları evrensel bir boyuta açılarak şiddet mefhumunun insan doğasındaki yerinin sorgulanmasını sağlıyor. Böylece sanatçı, horoz ve köpek dövüşleri, spor adı altında avlanma, Safari turları gibi doğayı ve hayvanları nesneleştiren her türlü insan faaliyetinin arkasında yatan dışlayıcı ve yıkıcı bilinci eleştirirken, resimlerinin konusuna ve nesnesine dönüşüyor. Bazen gömleği, kravatı ve kırmızı ceketiyle hayvanları dışarıdan inceleyen bir gözlemci veya onlarla aynı masada oturan bir arabulucu; bazen de köpekler tarafından kovalanan bir karakter olarak karşımıza çıkıyor.


Mehmet Resul Kaçar, Sürü III, 2020


Kaçar’ın resimlerinde şiddetin apaçık ifşasının aynı zamanda hem coğrafya hem de insanlıkla ilişkilendirilmesi felsefi, tarihsel ve siyasi sorgulamalara da kapı aralıyor. Sanatçı, insanın doğa ve hayvanlarla kurduğu şiddetli geçimsizlik durumu söz konusu olduğunda, bizleri bir çeşit vicdan muhasebesine davet ediyor.


Sanatçının Güllerin Ovası isimli İstanbul’daki bu ilk kişisel sergisini 2 Mayıs 2021 tarihine kadar Galeri 77’nin Karaköy’deki mekânında ya da dijital olarak 3B sanal tur aracılığıyla ziyaret edebilirsiniz. Sergiyle ilgili detayları bilgileri içeren sergi kataloğuna ise galeri77.com web adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.

Comments


bottom of page