top of page

Dr. Şükrü Bozluolçay Koleksiyonu ile Türkiye sanat tarihi


Hayal Fanusu: Dr. Şükrü Bozluolçay Koleksiyonu sergisi Dr. Özlem İnay Erten’in küratörlüğünde Bozlu Art Project Mongeri Binası’nda bugün açılıyor. Kırk yıllık geçmişe sahip Dr. Şükrü Bozluolçay Koleksiyonu’ndan örneklerin yer aldığı, 19. yüzyıldan günümüze uzanan kapsamlı bir seçkiyi içeren sergi, Türkiye sanatının tarihsel süreçteki gelişimini koleksiyondaki yapıtlar üzerinden kronolojik olarak yansıtmayı amaçlıyor


Nurullah Berk, Avşa'da Pazar, 1972, Tuval üzerine yağlıboya, 100 x 120 cm


Dr. Şükrü Bozluolçay Koleksiyonu, Türkiye’de tuval resminin ilk örneklerini veren Asker Ressamlar Kuşağı'ndan başlayıp, II. Meşrutiyet döneminden Cumhuriyet’e geçişte önemli bir varlık gösteren 1914 Kuşağı Sanatçıları'na, Müstakiller ve d grubu gibi ilk sanatçı örgütlenmelerine dek uzanıyor, ardından 50’li ve 60’lı yıllarda varlık gösteren Paris Okulu, 1968 Kuşağı Sanatçıları gibi oluşumların izini sürerek günümüz sanatçılarının yapıtlarına kadar ilerliyor. Tarihsel süreçte yaşanan kültürel, sanatsal, sosyal değişimleri, yeni ifade biçimlerini ve düşünsel gelişmeleri yansıttığı kadar güncel sanat üretimlerine de yer vermesi nedeniyle koleksiyon, geleceğin değerlerine de bir kapı açmayı olanaklı hale getiriyor.


Solda: Neş’e Erdok, Egon Schiele Hücresinde, 1988, Tuval üzerine yağlıboya, 200 x 130 cm

Sağda: Erol Akyavaş, İsimsiz, 1980'ler, Tuval üzerine akrilik, 83 x 61 cm


Hayal Fanusu: Dr. Şükrü Bozluolçay Koleksiyonu isimli sergi ise, koleksiyonun sanat tarihsel bir perspektif sunan yapısının yanı sıra resimden, heykele, fotoğrafa ve video art’a uzanan çeşitliliğiyle, disiplinlerarası bir yaklaşıma sahip oluşuna da dikkat çekiyor. Sergiyle eş zamanlı olarak Bozlu Sanat Yayınları’ndan çıkan, Dr. Özlem İnay Erten’in kaleme aldığı Hayal Fanusu: Dr. Şükrü Bozluolçay Koleksiyonu başlıklı kitap da okuyucuyla buluşuyor. Kitap, koleksiyondaki yapıtlar üzerinden sanat tarihimiz hakkında başlangıcından günümüze hem kronolojik hem de tematik olarak geniş bir perspektif sunmayı amaçlıyor.


Burhan Doğançay, Antiques, 1965, Tuval üzerine yağlıboya ve karışık teknik, 203,2 x 203,2 cm


Türkiye’nin sanatına dair 19. yüzyıldan günümüze klasik, modern ve çağdaş sanat yapıtlarının bir arada görülebileceği sergide, sanat tarihimizde iz bırakan yapıtların yanı sıra Dr. Şükrü Bozluolçay’ın Sanatçı Atölyeleri Koleksiyonu’ndan örnekler de sunuluyor.


1. Server Demirtaş, At, 2017, Motor, mekanik sistemler, silikon, 170 x 205 x 64

2. Hoca Ali Rıza, Deniz Kıyısında Kayıklar ve Yelkenli, Tuval üzerine yağlıboya, 32 x 65 cm ("A. RIZA 329" imzalı)

3. Nazmi Ziya Güran, Süleymaniye'den Fatih Camii, Mukavva üzerine yağlıboya, 47 x 60 cm


70’e yakın sanatçı ve 100’ün üzerinde eseri bir araya getiren Hayal Fanusu: Dr. Şükrü Bozluolçay Koleksiyonu sergisi, 26 Mart 2022 tarihine kadar Bozlu Art Project Mongeri Binası’nda devam ediyor.


bottom of page