top of page

Bozlu Art Project sunar: Cumhuriyet Kızları

Gamze Taşdan'ın Cumhuriyet Kızları isimli dördüncü kişisel sergisi 20 Aralık Salı günü Bozlu Art Project Mongeri Binası’nda açılıyor. Taşdan, resimlerinde Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte bilinçli bir modernleşme ülküsünün simgesi haline gelen genç kızları konu edinerek, kolektif hafızamızda yer eden ulusal bir imgeye odaklanıyor


Gamze Taşdan, Renkli Bir Sabah, 2022, tuval üzerine akrilik, 80 x 120 cm


Toplumsal cinsiyet ve popüler kültür arasındaki ilişkiyi özellikle Yeşilçam bağlamında irdelediği resimleriyle tanınan Taşdan’ın bu yeni serisinde, kadınların kamusal bir görünürlük kazanma süreci; özel ile kamusal ayrımının mekânları; genç kızların kendi bireysel özlemleriyle toplumsal modernleşme ideolojisi arasında kendi kimliklerini, kendi benliklerini arayışları süreçleri, sanatçının kendine has üslubunun duyarlı, renkli, neşeli ama aynı zamanda düşündürücü aynasında ifade buluyor.


Solda: Gamze Taşdan, Pembe ve Siyah, 2022, kağıt üzerine akrilik, 21 x 30 cm

Ortada: Gamze Taşdan, Ata'nın Kızları; Rukiye, Sabiha, Afet ve Zehra, 2022, tuval üzerine akrilik, 125 x 90 cm

Sağda: Gamze Taşdan, Emprime Mutluluk, 2022, tuval üzerine akrilik, 115 x 85 cm


Kadınsılıktan uzak, “masum ve romantik” bir beden diliyle yeni ulusun inşa sürecinde önemli bir konumda yer alan genç kızlar, Taşdan’ın resimlerinin temel kaynağını teşkil ediyorlar. Kız Enstitüleri’nden biçki dikiş kurslarına, Köy Enstitüleri’nden dans salonlarına her alanda eğitim gören ve modernleşen bir Türkiye imgesinin başlıca simgesi haline gelen kızlar, zaman zaman da kolektif hafızalarımızdaki bayram ritüelleriyle karşımıza çıkıyorlar.


Gamze Taşdan, Genç Öğretmenler, 2022, kağıt üzerine akrilik, 21 x 30 cm


Cumhuriyet rejiminin ilk evresinden başlayarak genç kızların stereotipik özelliklerini ön plana çıkaran Taşdan’ın amacı nostaljik bir özlemi yansıtmak değil, nostaljinin ulusal bağlamdaki anlamını sorgulamak: Cumhuriyet ülküsünün gerçekleşmiş ve gerçekleşmemiş hayallerine bakarken, geçmişin umutlarını günümüzün penceresinden yeniden değerlendirmek.


Gamze Taşdan, Florya Plajı, 2022, kağıt üzerine akrilik, 19 x 34 cm


Resimlerinde film afişleri, film kareleri, plak kapakları, reklam imgeleri ve belgesel fotoğraflardan yola çıkarak tüm bu tarihsel verilerin kurgusal boyutlarını irdeleyen Gamze Taşdan, 20 Aralık-4 Şubat 2023 tarihleri arasında Bozlu Art Project Mongeri Binası’nda izlenebilecek Cumhuriyet Kızları isimli sergisinde, yüzyıllık Cumhuriyet tarihinde kadın imgesinin neden ve nasıl başat bir rol oynadığını da sorguluyor.

Commenti


bottom of page