top of page

CultureCIVIC: Kültür Sanat Destek Programı’ndan ilk açık çağrı


Türkiye’de kültür-sanat alanındaki sivil toplum çalışmalarını güçlendirme amacıyla hayata geçen CultureCIVIC: Kültür Sanat Destek Programı, ilk açık çağrısını Yerel Projeler Hibe Programı’yla yapıyor. Yerel ihtiyaçlarla eşleşen, yerel topluluklara ve onların ihtiyaçlarına yönelik kültür-sanat projelerinin kabul edileceği projeye başvurular 30 Haziran - 30 Ağustos 2021 tarihleri arasında Goethe-Institut’un Hibe Başvuru Portalı üzerinden yapılabiliyorİlk adımları Mart 2021’de atılan, kültür sanat alanına özgü ihtiyaçları gözeten bir destek mekanizması modeliyle hayata geçen, CultureCIVIC: Kültür Sanat Destek Programı, Goethe-Institut Istanbul, Anadolu Kültür, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), Institut français Türkiye ve Danimarka Kültür Enstitüsü Türkiye ofisi ortaklığında, Türkiye Hollanda Büyükelçiliği iş birliğiyle bir Avrupa Birliği projesi olarak gerçekleşiyor.


Sivil Toplum Kuruluşları’na, kültür üreticilerine, aktivistlere, kolektiflere ve kar amacı gütmeyen tüm kişi ve kuruluşlarının yararlanabileceği program, faaliyetlerini Hibe Programları ve Kapasite Geliştirme Programı olmak üzere birbirini tamamlayan iki ana eksende yürütüyor. Proje kapsamında, farklı ihtiyaçlara yönelik dört ayrı hibe kategorisinde toplam 14 açık çağrı yapılarak Mart 2025’e kadar 200’ün üzerinde projeye toplamda 1.6 milyon Avro destek verilmesi planlanıyor.


Özellikle kariyerinin başındaki sanatçılara, yeni kültür oluşumlarına ve büyükşehirler dışında varlık gösteren aktörlere geniş bir yer ayıracak olan Hibe Programları, Türkiye’nin farklı bölgelerinde kültür sanat alanında diyaloğun, iş birliğinin ve iletişimin geliştirilmesine katkıda bulunmayı hedefliyor ve projenin bel kemiğini oluşturuyor. Başvuruda bulunan projeler değerlendirilirken hak temelli faaliyetleri destekleyen; farklı etnik, dinî, dilsel geçmişe sahip aktörleri bir araya getiren; cinsiyet eşitliği, LGBTİ+ hakları, sosyal uyum, insan hakları, ifade özgürlüğü ve çocuk hakları gibi konulara odaklanan faaliyetlere öncelik verilirken, Hibe Programları, “Yerel Projeler”, “Yapısal Destek”, “Kentler Arası Ağ Geliştirme” ve “Sanatsal Üretim” başlıklı dört farklı kategoride hayata geçiyor ve sanatçılara, kültür profesyonellerine, kültür kurumlarına finansman sağlıyor. Programın ilk açık çağrısını yaptığı Yerel Projeler Hibe Programı’nın detayları şu şekilde:


Soldan sağa sırasıyla: Ayse Utku Erarslan, Dr. Reimar Volker, Fusun Eriksen (Fotoğraf: Pinar Lauridsen), Bige Örer (Fotoğraf: Muhsin Akgun), Övgü Gökçe Yaşa (Fotoğraf: Mehmet Kaçmaz)


Yerel Projeler Hibe Programı


Yerel Projeler Hibe Programı, Türkiye’nin daralan sivil alanında hoşgörü, ayrımcılık karşıtlığı, ifade özgürlüğü ve demokratik süreçlerin teşvik edilmesinde kültürel STK’lara, kültür operatörlerine ve aktivistlere fon sağlamayı ve alanın demokratikleşmesine katkıda bulunmayı amaçlıyor. Diyaloğu teşvik eden ve sosyal sorunları mercek altına alan kültürel projeleri kapsamlı ve esnek bir yapıda uygulamayı hedefleyen program, bu amaçla özellikle resmi olmayan yapıları odağına alıyor. Geleneksel finansman kaynaklarına erişimi olmayan veya erişimi zor olan başvuru sahiplerine öncelik tanınacak programa İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki şehirlerden daha fazla katılım ve çeşitlilik için seçim kotası uygulanacak.


Programa sergi, çevrimiçi ve matbu yayın, atölye-seminer-sempozyum, konser, performans, tiyatro prodüksiyonu, tüm sanat türlerinde eğitim programları, gazetecilik ve belgeselcilik faaliyetleri, koleksiyon ve arşivcilik faaliyetleri ile film prodüksiyonu projeleriyle başvurulabilirken, programın İlk dönem başvuruları 30 Haziran 2021 Çarşamba gününden itibaren Hibe Başvuru Portalı üzerinden yapılabiliyor. 30 Ağustos 2021 Pazartesi gününe kadar devam edecek başvurular hakkında detaylı bilgiye culture-civic.org/basvururehberi adresinden ulaşılabilirsiniz.

Commentaires


bottom of page