top of page

Bir Teselli sergisi KRANK Art Gallery'de

KRANK Art Gallery 12 Eylül-31 Ekim 2020 tarihleri arasında Sena Başöz’ün kişisel sergisi Bir Teselli’ye ev sahipliği yapıyor. Sergi, insan ömrünün çizgisel anlatısından dışarı taşan, kurumsal alana girmeyen kişisel hikaye ve bilgi yığınlarının akıbetini sorguluyor


Sena Başöz, Kutu, video yerleştirmesi


Sanat pratiğinde iyileşme süreçlerini; bakım, ilgi, doğanın kendi kendine rejenerasyonu ve uzun vadede dengelenmesi etrafında ele alan Sena Başöz, arşiv oluşturmayı bakım vermek ve ihtimam göstermek olarak algılıyor. Başöz, bir arşivden anlatılar kurgulamanın arşivi canlandırdığını, yaşam-ölüm arasında devamlılık yaratan bir pratik, bir nevi rejenerasyon olduğunu düşünüyor.


Zaman ve yaklaşan “son” kavramlarından hareketle Roy Scranton’ın Ölmeyi Öğrenmek başlıklı kitabından “hafıza”nın Antroposen’de insanlığı kurtarabilecek rolüne referans veren sanatçı, sergide arşiv oluşturma pratiği üzerinden kurumsal alana girmeyen kişisel arşivleri ve bilgi birikimini anlatıya dökecek kaynakların eksikliğine odaklanıyor. Sanatçının bir yandan bir hafıza mekanının kurumsal arşiviyle yakinen çalıştığı bir yandan da evindeki fotoğraflardan, yazılı ve görsel materyallerden oluşan kişisel arşivlerini gözden geçirdiği bir dönemde ortaya çıkan Bir Teselli’de Başöz, kaybolan, yok edilen, parçalanan, unutulan veya çok biriktiği için karışan kişisel anlatılar ve bilgi, bir bütünün parçası olarak yeniden canlandırılabilir mi, sorusundan yola çıkıyor.


Serginin adı Cicero’nun kızının ölümü sonrası acısını dindirmek için yazdığı kayıp eseri Consolatio’dan geliyor. Sena Başöz yaşam ve ölüm arasındaki bağlantıları saç gibi doğada dağılan, parçalanan yaşam formları ve uzantıları kullanarak ele alıyor. Kutu adlı videoda şefkat ve bakım, gizleme ve ortaya çıkarma, tutma ve bırakma, yaşam ve ölüm gibi birbirine zıt olguları tetikliyor. Mekanın tabanına yayılan video-yerleştirme ise Akdeniz’e özgü bir yosun türü olan posidonia oceanica’yı merkezine alıyor. Sanatçı, su altı çayırında hep beraber salınıp sonra dağılan, plajlarda yığınlar oluşturan ve sonrasında komposta dönüşen bu yosunun döngüleri ekseninde bireysel arşivlerde yığınlaşan bilgi ve hafızanın döngülerini düşünüyor. Yerleştirmeye biçimsel olarak posidonia oceanica’ya benzeyen evrak imha makinesinden geçirilmiş fotoğrafların yanı sıra, yosun, saç ve kuş tüylerinden yapılmış kolajlar eşlik ediyor.


Başöz, Londra’da Delfina Foundation misafir sanatçı programı bünyesinde geliştirmeye başladığı, Slalom isimli performansı için kurumsal bir arşivi canlandırmanın koşulları ve yöntemleri üzerine araştırmasını sürdürüyor. Bir Teselli sanatçının kurumsal arşivleri canlandırmak üzerine çalışmalarına paralel gelişen kişisel arşivlere dair çalışmalarından oluşuyor.


Sena Başöz’ün kişisel sergisi Bir Teselli’yi 12 Eylül-31 Ekim 2020 tarihleri arasında KRANK Art Gallery’de ziyaret edebilirsiniz.

Comments


bottom of page