top of page

AURA İstanbul Sertifika Programı için başvurular başladı


AURA İstanbul Mimarlık ve Şehircilik Araştırmaları Akademisi’nin 24 Şubat tarihinde başlayacak olan sertifika programı için başvurular başladı. 2020 Bahar Dönemi’nde Araştırma Tabanlı Tasarım Stüdyosu yürütücülüğünü Cem İlhan ve Devrim Çimen'in üstlendiği program için son başvuru tarihi 7 Şubat 2020AURA İstanbul 2020 yılı Bahar Dönemi Sertifika Programı, mimari ve kentsel tasarım sürecini hem teorik, hem de pratik düzeyde ele almak, disiplinler arası bakış açısı geliştirmek ve kendi özel ilgi alanları üzerinde çalışma olanağı bulmak isteyen genç meslek insanlarına kapılarını açıyor.


Başta mimarlık, şehir planlaması, iç mimarlık, peyzaj mimarlığı ve plastik sanatlar bölümleri olmak üzere ilgili disiplinlerin lisans derecesine sahip olmak ise başvuru için ön koşul oluşturuyor. Katılımcılardan programın dinamik yapısına uyum sağlamaları ve tüm dönemde hafta içi tam zamanlı yer almaları bekleniyor. Başvurular arasından seçilecek tüm katılımcılar ücretsiz olarak programda yer alma hakkı kazanacak.


Program İçeriği:


Programın omurgasını oluşturan Araştırma Tabanlı Tasarım Stüdyosu, geleneksel mimari stüdyo pratiklerinin sınırlarını aşarak, güncel kentsel sorunlara disiplinler arası bakış açısı ile yaklaşıyor. 2020 Bahar Döneminde stüdyo yürütücülüğünü Cem İlhan ve Devrim Çimen üstleniyor.


Stüdyo yürütücüleri Cem İlhan ve Devrim Çimen, dönemin ana temasını Metropolde Alternatif Yaşam/Mekân Tahayyülleri olarak tarifliyor:


"Bu dönemin tasarım stüdyosunda farklı ölçeklerde konvansiyonel mekân üretme biçimlerini sorgulayan, zorlayan ve yeni yapma tasarlama biçimlerini devreye sokan bir anlayışın sınırlarını aramayı, mevcut duruma ilişkin yeni sorular sormayı ve yeni yolların araştırılmasını hedefliyoruz. Stüdyoda yapılacak çalışmalar salt fiziki mekâna odaklanmakla kalmayıp aynı zamanda yeni toplumsal, ekonomik modellerin de hesaba katıldığı tasarım yaklaşımlarının geliştirilmesini içerecektir. Bu arama/araştırmanın güzergahı ölçekten bağımsız ütopik/distopik senaryolar ile mevcut durumun alternatif yaşam/mekan tahayyülleri çerçevesinde eleştirel tahlili olabileceği gibi daha somut, katılımcıların sorunlu gördüğü belli bir “yer”e odaklı alternatif yaklaşım, model, mekân, yaşam önerilerini de içeren geniş bir skalaya yayılabilecektir. Dolayısı ile bu dönemin konusu ana metinde tarif edilen bu kapsamlı ve çok boyutlu kriz durumuna ilişkin alternatif bakış açılarını ve mekâna yansımalarını çeşitli temsil yöntemleriyle görünür kılmaktır. Bu sayede yaşanan tıkanmışlık durumunu aşmaya yönelik tahayyüller tartışmaya açılabilecektir.”


Belirlenen temadan hareketle, katılımcılar kendi ilgi alanı ve deneyimleri doğrultusunda İstanbul’a ilişkin proje ve araştırma konusunu netleştirip, stüdyo yürütücülerinin danışmanlığında, çalışmalarını geliştirme fırsatı bulacaklar. Dönem sonunda, tüm çalışmaların izlenebileceği bir sergi kurulacak. Sergi sürecinde ise katılımcılar tekrar sergi tasarımı ve organizasyonu için grup halinde çalışacak.


Hazırlanan içerik, stüdyo kapsamında yapılan çalışmaları destekleyecek tarihsel-kuramsal, ayrıca teknik yönteme ilişkin seminer dizilerine, disiplinler arası nitelikte tartışma ve buluşma ortamı sağlayan Cumartesi Aurası Konferanslarına, kolektif düşünme ve üretime yönelik atölyelere, belirtilen konuları destekleyici gezilere katılma olanağı sunuyor.


Başvuru için Gerekli Belgeler:


1. Niyet Mektubu: – Katılımcı adayının, programa katılma amacı ve hedeflerini kaleme aldığı metin, – Program kapsamında “Metropolde Alternatif Yaşam/Mekân Tahayyülleri” teması çerçevesinde geliştirilecek, İstanbul ile ilgili araştırma/tasarım projesini kaleme aldığı kapsamlı ve açıklayıcı metin

2. Güncel Özgeçmiş (CV)

3. Çalışmaları İçeren Dosya (Portfolyo)

4. İngilizce Yeterliliği Gösteren Sınav Sonuç Belgesi (Program başvurularında ön koşul değil, tercih nedenidir.)


2020 Bahar Dönemi Sertifika Programı başvuruları 7 Şubat 2020 tarihine kadar devam ediyor.

Comments


bottom of page