top of page

Arter’in 2021 sergi programı açıklandı


Mart 2021’den itibaren izleyicilerini koleksiyondan ve koleksiyon dışından yeni sergilerle buluşturmaya hazırlanan Arter, sergilerin yanı sıra, Yeni ve En Yeni Müzik Festivali’nin çevrimiçi ortamda gerçekleşecek ikinci edisyonu ve sanatın farklı disiplinlerinden yenilikçi örneklerle bu yıl da çok disiplinli bir programa ev sahipliği yapıyor


Emre Hüner, [ELEKTROİZOLASYON], 2021, Film karesi, Oyuncular: Vahram Agakay, Hatice Bozdağlı, Esme Madra, Cem Özeren


Bir Vehbi Koç Vakfı (VKV) kuruluşu olan Arter, 10. kuruluş yıldönümünü kutladığı 2020’de toplam yedi sergi gerçekleştiririrken, hem çevrimiçi ortamda hem de Dolapdere’deki yeni binasında düzenlenen konser, performans ve öğrenme etkinlikleriyle programına eşlik eden yayınları aracılığıyla, çağdaş sanatı geniş kitlelerle buluşturmayı sürdürdü. Sonbaharı, 10 Eylül’de açılan Dinleyen Gözler İçin, Yağmur Ormanı V (varyasyon 3), Gökcisimleri Üzerine, KP Brehmer: Büyük Resim ve Alev Ebüzziya Siesbye: Tekerrür başlıklı beş yeni sergiyle karşılayan Arter’de, Altan Gürman retrospektifi de devam eden sergiler arasında yer alıyor.


2021 yılı için de zengin ve çok sesli bir etkinlik programına ev sahipliği yapmaya hazırlanan Arter, bahar aylarında Emre Hüner’in yarı kurgusal bir senaryo metni etrafında şekillenmiş yeni üretimlerinden oluşan, Aslı Seven küratörlüğündeki [ELEKTROİZOLASYON]: Bilinmeyen Parametre Kayıt-Dışı başlıklı kişisel sergisiyle, Nevin Aladağ’ın İzler adlı üç kanallı video yerleştirmesi ve doğa kavramı etrafında kurgulanan, Selen Ansen küratörlüğündeki Locus Solus başlıklı sergiyi izleyicilerle buluşturuyor.


Arter, 2021–2022 sezonunu ise Eylül’de açılacak dört yeni sergi ile karşılıyor. Küratörlüğünü Emre Baykal’ın üstlendiği Arter Koleksiyonu’ndan oluşturulan grup sergisi çocukluk ve oyun kavramları etrafında şekillenirken, Candeğer Furtun’un 60 yıla uzanan pratiğine ışık tutan ve beden, doğa, hafıza gibi temalara yer veren kapsamlı sergisinin küratörlüğünü ise Selen Ansen üstleniyor. Program kapsamında, Arter Kurucu Direktörü Melih Fereli’nin küratörlüğünde, kurumun 2017 yılında Bill Fontana’ya özel sipariş ettiği bir ses/video yerleştirmesinin dünya prömiyeri gerçekleşirken, Füsun Onur’un Arter Koleksiyonu’nda bulunan Opus II – Fantasia başlıklı mekâna özgü yerleştirmesi de Emre Baykal’ın küratörlüğünde sergilenecek çalışmalar arasında yer alıyor.

Yeni müzik alanında üretim yapan öncü müzisyen ve bestecileri bir araya getiren Yeni ve En Yeni Müzik Festivali’nin ikinci edisyonu ise bu yıl 26-27-28 Şubat tarihleri arasında çevrimiçi olarak düzenleniyor. Sanat yönetmenliğini Matthias Osterwold’un üstlendiği festivalin bu dijital edisyonu, söyleşi, film gösterimi, atölye çalışmaları ve performanslarla dinleyicilere ve araştırmacılara üç günlük yoğun ve etkileşimli bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.

Arter’in 2021 yılı sergi programının detayları şu şekilde:


Emre Hüner, [ELEKTROİZOLASYON], 2021, Film karesi, Oyuncular: Vahram Agakay, Hatice Bozdağlı, Esme Madra, Cem Özeren


🔸Emre Hüner, [ELEKTROİZOLASYON]: Bilinmeyen Parametre Kayıt-Dışı | Küratör: Aslı Seven | 25 Mart–25 Temmuz 2021 | Galeri 1


Emre Hüner’in [ELEKTROİZOLASYON]: Bilinmeyen Parametre Kayıt-Dışı başlıklı kişisel sergisi, yarı kurgusal bir senaryo metni etrafında şekillenmiş yeni üretimlerden oluşuyor. Hüner, film, roman veya mimari yapı gibi formlar arasında aracı bir unsur olarak gördüğü senaryoyu işlevinden bağımsızlaştırıyor ve nihai bir sonuca varmak yerine açık bir üretim yöntemi, bir senaryo yazım süreci öneriyor. Altyapısal bir makine-özneye işaret eden [Elektroizolasyon] kavramını hareket noktası olarak alan sergi, mecralar arasında dolaşarak ilerleyen, doğaçlamaya dayalı, performatif bir üretim sürecini yansıtan heykeller, yerleştirmeler, fotogravürler, serigrafiler, film sekansları ve metinlere yer veriyor.


Nevin Aladağ, İzler, 2015, 3 kanallı video yerleştirmesi, Arter Koleksiyonu


🔸Nevin Aladağ, İzler | 25 Mart–11 Temmuz 2021 | Galeri -1


Nevin Aladağ’ın İzler başlıklı üç kanallı video yerleştirmesi Mart 2020’de sergilenmeye başlamış, ancak pandemi nedeniyle uzun süre kesintiye uğradığı için çok az sayıda izleyici ile buluşabilmişti. 25 Mart 2021’de tekrar sergilenmeye başlayacak bu yapıtında Aladağ, çocukluk ve ilk gençlik yıllarını geçirdiği Stuttgart kentini performansın hem sahnesi olarak kullanıyor hem de öznesi olarak harekete geçiriyor. Yürüyüş yolu, üzüm bağı, ağaç, yağmur, sokak lambası ve çocuk parkı gibi kentsel ve doğal unsurlar, Aladağ’ın aynı şehirde edindiği akordeon, bendir, mızıka, flüt ve keman gibi müzik enstrümanlarının icracılarına dönüşüyor. Ortaya çıkan görsel ve sessel kompozisyon, sanatçının kent mobilyalarıyla etkileşime soktuğu veya manzaranın içine bıraktığı enstrümanların potansiyellerini araştırıyor ve yeniden yorumluyor.


Cengiz Tekin, Burada Su Yok, Yalnızca Taş Var, 2010, Fotoğraf: Hadiye Cangökçe


🔸Locus Solus | Küratör: Selen Ansen | 29 Nisan–19 Aralık 2021 | Galeri 3, 4


Selen Ansen’in küratörlüğünü üstlendiği Locus Solus başlıklı grup sergisi, Arter Koleksiyonu’ndan seçilen yapıtlarla, birkaçı yeni ve mekâna özgü üretimleri bir araya getiriyor. Doğa kavramı etrafında kurgulanan sergi, izleyiciyi yeraltı, göksel ve yerüstü âlemler, bilinçaltı alanlar, var olmuş ve yitirilmiş veya düşlenmiş ve hiç var olmamış yerlerle çeşitli manzaralar arasında bir yolculuğa davet ediyor. Arter’in 3. ve 4. kat galerilerine yayılan Locus Solus, maden, bitki, hayvan ve insan varoluşları arasındaki ilişkileri, doğa ve kültürün birbirlerine nüfuz etme biçimlerini tekrar düşünmeyi amaçlıyor. Her biri kendi başına bir dünya oluşturan yapıtlar, doğayı mitolojilerin, kolektif inanç ve ritüellerin, bireysel hikâye ve deneyimlerin, toplumsal korkuların ve arzuların beslediği ve biçimlendirdiği, kültürel ve tarihsel bir yapı olarak düşünmeyi öneren bir deneyim sunuyor.

George Maciunas, Flux Pinpon, 1976, Şekli değiştirilmiş pinpon masası ve raketler, Arter Koleksiyonu, Fotoğraf: Murat Germen


🔸Arter Koleksiyonu’ndan grup sergisi | Küratör: Emre Baykal | 2 Eylül 2021–20 Şubat 2022 | Galeri 1, 2


Küratörlüğünü Emre Baykal’ın üstlendiği bu grup sergisi, Arter Koleksiyonu’ndan seçilen yapıtları çocukluk ve oyun kavramları etrafında bir araya getiriyor. Sergi, oyunun özgürleştiriciliğini, gerçekliği askıya alışı ve yeniden kurgulayışındaki kural tanımazlığını, gündelik olanın dışına taşma ve tamamen kendine ait bir düzen ve anlam üretme şekillerini, sanat yapıtları ve bu yapıtların sundukları deneyimler bağlamında araştırmayı hedefliyor. Sanatın hem oyun kurucu hem oyun bozucu niteliklerini birlikte ele alan sergi, rekabet, gerilim, şans, taklit, ritüel, sihir, esrime ve haz gibi kavramların izini sürerken, Arter’in 1. ve 2. kat galerilerini sürprizli bir mekânsal müdahaleyle birbirine bağlayarak hem yetişkinler hem de çocuklar için aslında kazananı olmayan ya da herkesin kazandığı bir oyun alanı açıyor.


Candeğer Furtun, Sırt, 1988, Fotoğraf: Hadiye Cangökçe


🔸Candeğer Furtun | Küratör: Selen Ansen |2 Eylül 2021–27 Mart 2022 | Galeri 0


Arter, 2021–2022 sezonunda Candeğer Furtun’un bugüne dek Türkiye’de gerçekleştirilen ilk kapsamlı sergisini izleyiciye sunuyor. Küratörlüğünü Selen Ansen’in üstlendiği sergi, sanatçının 1960’lı yıllardan bu yana ürettiği seramik heykellerden oluşturulan bir seçkiyi ve arşiv malzemelerini buluşturuyor. Furtun’un altmış yıla uzanan pratiğine ışık tutan sergide, sanatçının eserlerinin irdeledikleri beden, doğa, hafıza gibi temalara ve somutlaştırdıkları biçim ve dokulara yer veriliyor.


Bill Fontana, Devam eden çalışma, 2017 - …


🔸Bill Fontana | Sesli Dizi 5 | Küratör: Melih Fereli | 2 Eylül 2021–13 Şubat 2022 | Karbon


Arter’in Sesli Dizi kapsamında ve Kurucu Direktörü Melih Fereli’nin küratörlüğündeki beşinci sergisinde, kurumun 2017 yılında Bill Fontana’ya özel sipariş ettiği bir ses/video yerleştirmesinin dünya prömiyeri gerçekleşiyor. Fontana’nın 8 kanallı dijital kayıt cihazı, akustik mikrofonlar, hidrofonlar ve hızölçerlerden oluşan taşınabilir kayıt stüdyosu aracılığıyla, bir bölümü su altında olmak üzere, İstanbul Boğazı’nın çeşitli noktalarında, ayrıca Theodosius (Şerefiye) Sarnıcı ve Bazilika (Yerebatan) Sarnıcı’nda gerçekleştirdiği video ve ses kayıtlarını temel alan ve sanatçının Acoustical Visions [Akustik Görüntüler] başlıklı serisi dahilinde hayata geçirdiği bu çok ekranlı ve çok kanallı yapıt, Arter’in performans salonlarından Karbon’un gelişmiş teknik altyapısı sayesinde ziyaretçilerin zaman ve mekân algısını kuşatarak işitsel ve görsel kompozisyonlardan oluşan duyumsal ve dinamik bir dünya yaratıyor.


Füsun Onur, Opus II – Fantasia (detay), 2001, Örgü şişleri, altın yaldızlı ip yumakları, porselen figürinler, kaideler, Arter Koleksiyonu, Fotoğraf: Hadiye Cangökçe


🔸Füsun Onur, Opus II – Fantasia | Küratör: Emre Baykal | 2 Eylül 2021–27 Mart 2022 | Galeri -1


Füsun Onur’un 2011 yılında Arter Koleksiyonu’na eklenen Opus II – Fantasia (2001) adlı yerleştirmesi yeni bir mekânsal düzenlemeyle Arter’deki galeri mekânına uyarlanarak Emre Baykal küratörlüğünde sergileniyor. Füsun Onur Opus II – Fantasia’yı ilk kez 2001 yılında Staatlichen Kunsthalle Baden–Baden’da düzenlenen ve küratörlüğünü Margrit Brehm’in yaptığı Aus der Ferne so nah [Uzaklardan Bu Kadar Yakına] adlı sergi için tasarlamış, daha sonra Arter’deki Görünmezlik Taktikleri (2011) ve Neues Museum Nürnberg’de düzenlenen Zamanın Kıyısında (Saum der Zeit, 2018) başlıklı grup sergileri için yapıtı farklı düzenlemeler hâlinde mekâna uyarlamıştı. Onur’un Çiçekli Kontrpuan (1982), Kadans (1995), Opus I (1999), Prelüd (2000), Noktürn (2001) ve diğer pek çok yapıtında olduğu gibi doğrudan müziksel referanslar taşıyan bu yerleştirmesinde, dört sıradan nesne dört farklı enstrüman gibi birbirleriyle etkileşime girerek mekâna özgü bir kompozisyon kuruyorlar. Beyaz örgü şişleri, altın renkli ip yumakları, küçük porselen figürler ve standart müze kaideleri sırayla zemin üzerinde belirip birbirleriyle ilişkileniyor, bu buluşmalarla ortaya çıkan yeni formlar ve motifler yer yer duraklamalar ve kreşendolarla çeşitlenerek çoğalırken, içinde yer aldıkları mekâna özgü görsel bir kuartet oluşturuyorlar.


Sırasıyla:

1. Alev Ebuzziya Siesbye: Tekerrür sergisinden, 2020, Fotoğraf: flufoto

2. KP Brehmer: Büyük Resim sergisinden yerleştirme görüntüsü, 2020, Fotoğraf: flufoto

3. Altan Gürman sergisinden yerleştirme görüntüsü, 2019, Fotoğraf: flufoto

4. David Tudor ve Composers Inside Electronics, Inc., Yağmur Ormanı V (varyasyon 3), sergiden yerleştirme görüntüsü, 2020, Fotoğraf: Orhan Cem Çetin

5. Dinleyen Gözler İçin sergisinden görünüm, 2020, Fotoğraf: flufoto


🔸Devam eden sergiler:


Arter'in geçtiğimiz yıl izleyicilerle buluşturduğu, Eda Berkmen küratörlüğündeki Alev Ebüzziya Siesbye'nin Tekerrür sergisi 7 Mart 2021’e kadar, Selen Ansen küratörlüğündeki KP Brehmer: Büyük Resim sergisi 28 Mart 2021’e kadar, Başak Doğa Temür küratörlüğündeki Altan Gürman sergisi 28 Mart 2021’e kadar, Melih Fereli küratörlüğündeki Yağmur Ormanı V (varyasyon 3) sergisi 11 Temmuz 2021’e kadar, yine Melih Fereli küratörlüğündeki Dinleyen Gözler İçin sergisi ise 25 Temmuz 2021’e kadar devam ediyor.

Commentaires


bottom of page