top of page

Arter'den iki yeni sergi

Arter, Füsun Onur’un Arter Koleksiyonu’nda yer alan Opus II – Fantasia adlı yerleştirmesi ile yine koleksiyondan oluşturulan Tedbir başlıklı yeni grup sergisini, Emre Baykal'ın küratörlüğünde 3 Haziran Perşembe gününden itibaren izleyiciyle buluşturuyor


Solda: Füsun Onur, Opus II – Fantasia (detay), 2001, Örgü şişleri, altın yaldızlı ip yumakları, porselen figürler, kaideler, Arter Koleksiyonu, Fotoğraf: flufoto

Sağda: Canan Tolon,Tedbir, 2011, Yerleştirme, Sanatçının izniyle, Sergiden yerleştirme görüntüsü: Tedbir, 2021, Fotoğraf: flufoto


Türkiye’de çağdaş sanatın öncülerinden Füsun Onur’un Opus II – Fantasia adlı yerleştirmesi, yeni bir mekânsal düzenlemeyle Arter’deki galeri mekânına uyarlanarak sergileniyor. Formu, mekânı, zamanı ve bunlar arasındaki ilişkileri sıradışı bir malzeme çeşitliliğiyle araştırırken gündelik, öyküsel, hatta otobiyografik öğeleri de devreye sokan Onur’un diğer pek çok yapıtında olduğu gibi doğrudan müziksel referanslar taşıyan bu yerleştirmede, sanatçı dört sıradan nesneyi müziğin mecrası ve unsurları olarak kullanıp, mekânı ve zamanı ritim ve varyasyonlar yoluyla yorumluyor. Sanatçı ilk kez 2001 yılında Baden–Baden’daki Staatliche Kunsthalle’de düzenlenen Aus der Ferne so nah [Uzaklardan Bu Kadar Yakına] adlı sergi için tasarladığı Opus II – Fantasia’yı daha sonra Arter’deki Görünmezlik Taktikleri (2011) ve Neues Museum Nürnberg’deki Zamanın Kıyısında (Saum der Zeit, 2018) başlıklı grup sergileri için farklı düzenlemeler hâlinde mekâna uyarlamıştı.


Füsun Onur, Opus II – Fantasia (detay), 2001, Örgü şişleri, altın yaldızlı ip yumakları, porselen figürler, kaideler, Arter Koleksiyonu, Fotoğraf: flufoto


Sanatçının bu yerleştirmesinde, dört sıradan nesne birbirleriyle etkileşime girerek mekâna özgü bir kompozisyon kuruyorlar. Zemin üzerinde sırayla belirip birbirleriyle etkileşime geçen beyaz örgü şişleri, altın renkli ip yumakları, küçük porselen figürler ve standart müze kaidelerinin meydana getirdiği farklı formlar ve motifler, yer yer duraklamalar ve kreşendolarla çeşitlenerek çoğalırken, içinde yayıldıkları mekânı referans alıp onu yeniden düzenleyen görsel bir müzik oluşturuyorlar. Sanatçı, sanat kurumu, sanat eseri ve izleyici arasındaki ilişkiler etrafında kurgulanan Tedbir başlıklı grup sergisi ise Arter Koleksiyonu’ndan bir araya getirilen yapıtlar yoluyla sanatın üretim, muhafaza ve sergileme pratiklerine odaklanıyor. Yaşamın günlük akışının, sosyal ilişkilerimizin, çalışma biçimlerimizin, dünyayla ve birbirimizle kurduğumuz mesafelerin değiştiği, hareket alanlarımızın kısıtlandığı, hatta fiziksel görünüşlerimizin maskelendiği bir dönemde tasarlanıp ziyarete açılan Tedbir, adını Canan Tolon’un sergide yer alan bir yapıtından ödünç alırken, bugün başta sağlık alanında olmak üzere ekonomi, güvenlik, enerji gibi farklı bağlamlarda fazlasıyla sık duyup sürekli kullanır olduğumuz “tedbir” kelimesinin açılımlarından esinleniyor. Sergide Hamra Abbas, Halil Altındere, Rogelio López Cuenca, Burak Delier, Lamia Joreige, Ali Kazma, Alicja Kwade, Serkan Özkaya, Walid Raad, Canan Tolon ve Nasan Tur’un yapıtları yer alıyor.


Tedbir, Küratör: Emre Baykal, Sergiden yerleştirme görüntüsü, 2021, Fotoğraf: flufoto


Tedbir’de yer alan yapıtlar, hem üretildikleri tarihler hem de sorunsallaştırdıkları konular itibarıyla günümüz pandemi koşullarıyla gündeme gelen sorun ve kavramlara doğrudan referanslar taşımasalar da, hiç şüphesiz bu koşulların belirlediği kurallar ve izin verdiği sınırlar içinde deneyimlenebiliyorlar. Geçici olarak sergilendikleri kurumsal mekânla ve birbirleriyle kurdukları ilişkiler yoluyla, artık gündelik dilimize yerleşip kök salan ve yaşam biçimlerimizi yeniden şekillendiren “tedbir”in yanı sıra, günümüzde sanat alanını belirleyen diğer pek çok kavram ve olguyu yeniden düşünmeye kapı aralıyorlar: Sanat ve iş dünyasının üretim ilişkileri, hiyerarşik ve bürokratik düzen, kurumsal olanla kişisel olanın çatışması/örtüşmesi, iletişim ve müzakere, kapsayıcılık ve dışlayıcılık, mega sergiler ve kuyruklar, kamusallık, sanat yapıtının değeri, telif hakları, muhafazaya dönük ve korumacı yöntemler, güvenlik, inşa ve yıkım, sosyal mesafe ve maske…


Füsun Onur’un Arter Koleksiyonu’nda yer alan Opus II – Fantasia adlı yerleştirmesi ile Emre Baykal küratörlüğündeki yine koleksiyondan oluşturulan Tedbir başlıklı yeni grup sergisini, 20 Şubat 2022 tarihine kadar Arter'de ziyaret edebilirsiniz.コメント


bottom of page