top of page

8 Mart’ta yayınlanacak Vatoz Platformu’ndan Açık Çağrı!


Sanat etkinliklerinde, kültürel/akademik organizasyonlarda ve yayınlarda yetersiz temsillerinin yanısıra, egemen görsel dile de yansıyan toplumsal cinsiyet esaslı ayrımcılığı ve eşitsizliği vurgulayan Varız Buradayız İnisiyatifi’nin hayata geçirdiği web tabanlı bir iletişim ve dayanışma ağı olan Vatoz Platformu 8 Mart 2022’de gerçekleştirdiği açık çağrıyla birlikte yayınlanıyor


Fotoğraf: Serra Akcan


2018 yılında kadınların fotoğraf ve sanat alanında karşılaştıkları dışlayıcı tutum ve politikaları protesto eden ve mevcut durumu dönüştürmeyi hedefleyen ilk bildirisini 200 kadın fotoğrafçı ve görsel sanatçının imzasıyla yayımlayan Varız Buradayız İnisiyatifi, 2018 yılından bu yana çeşitli atölyeler ve toplantılarla katılımcı bir süreç yürütmeye devam ediyor. Bu anlamda 8 Mart’ta Vatoz’u ilan ederek, dayanışma saflarını sıklaştırmayı amaçlayan inisiyatif, kadın ve Lgbti+ fotoğrafçılara, fotoğraf temelli görsel sanatçılara, fotoğrafla ilişkilenen akademisyenlere, sanat yazarlarına, editörlere ve kültür sanat yöneticilerine açık çağrı yapıyor.


Fotoğraf: Nursen Bilgin Kadayıfçıoğlu


Toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılığa ve dünyanın bugünkü dertlerinin çoğunun kaynağı olan tahakkümcü eril zihniyete karşı yan yana durmaya davet eden ve fotoğraf alanında dayanışma dinamiklerini görünür kılacak araçlar üretmeyi amaçlayan Vatoz Platformu’nun yayınladığı açık çağrıya göre fotoğrafçılar (belgesel, doğa, haber, sokak, seyahat, reklam…), video ve lens temelli görsel sanatçılar, fotoğrafla ilişkilenen öğretim görevlileri, akademisyenler, kültür sanat yöneticileri, sanat yazarları ve editörler 1 adet portre fotoğrafı, en çok 200 kelime biyografi, iletişim, web ve e-posta bilgileri, fotoğrafçılar ve görsel sanatçılar için en az 4 en fazla 10 adet (Vatoz Platform yayın ilkelerine uygun) portfolyo görseli ile Vatoz Platform’a katılmak üzere başvurularını gerçekleştirebiliyorlar.


Fotoğraf: Jivan Güner


Vatoz Platformu’nun açık çağrısıyla ilgili detaylara web sitesi üzerinden ya da Instagram adresini ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

Opmerkingen


bottom of page