top of page

Bir dilin peşinde


1990’lardan bugüne, Türkiye’de kültürel alanda verilen anadil mücadelesini konu alan Bir Dilin Peşinde sergisi, 23 Mayıs’ta Karşı Sanat’ta açıldı. Kültürel haklar mücadelesinin hikâyesini, geçtiğimiz otuz yılda anadilde yapılan kültürel üretimlerle, sürecin tanıklarıyla, eylemcileriyle ve kurumlarıyla anlatan sergi 17 Haziran’a kadar Karşı Sanat'ın yeni mekanında gezilebilir

Dünya’da olduğu gibi Türkiye’de de 1990’lar, Kültürel Haklar alanında verilen mühim bir mücadeleye sahne oldu. Anadil ise bu mücadele alanının çarpıcı ifadelerinin ve taleplerinin ortaya konduğu ayrı bir kulvardı. Bir Dilin Peşinde sergisi, geçtiğimiz bu otuz yıllık süreçte, Çerkesçe, Ermenice, Hemşince, Kürtçe ve Lazca dillerinin kültürel üretimlerine odaklanıyor. Serginin amacı, 90’lardan bugüne, her tür altüst oluşa rağmen sürdürülen kültürel üretim sürecini görünür kılmak, hafızaya çağırmak ve bu alanda yeni tartışma konularının açılmasına zemin oluşturmak.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Türkiye Kültürleri Araştırma Grubu tarafından Friedrich Ebert Stiftung, İsveç İstanbul Başkonsolosluğu, Açık Toplum Vakfı desteğiyle düzenlenen sergi Bağımsız İletişim Ağı (BİA/Bianet) ve Karşı Sanat'ın işbirliğiyle 90’lardan bugüne kadar yapılan anadilde kültürel üretimlerin görünür kılmayı amaçlanıyor.

Serginin izleyicileri, kültürel çoğulluk konusunu dert edinen kurumlar olarak ortaya çıkmış olan Kalan Müzik ve Bağımsız İletişim Ağı (BİA/Bianet) ile farklı kültürel gruplar ve farklı diller konusunda çalışmalar yürüten Sivil Toplum Kuruluşlarının faaliyetleri ve ürünleri üzerinden, anadilde kültürel üretim sürecinin geçmişine yolculuk yapacaklar. Bu sürecin insanların yaşamındaki karşılığını ise anadillerinde yaşamayı dert edinen tanıklardan ve emektarlardan dinleyecekler. Sergi kapsamında seçilen beş dilde, anaakım medyada ve iletişim ortamlarında yer bulamayan, görmezden gelinen anadillerin ve anadilinin peşine düşen insanların bu 30 yıllık deneyimleri edebiyat, ders kitapları, farklı alfabeler, müzik, basın-yayın ve radyo-televizyon içerikleri üzerinden takip edilebilecek.

bottom of page