top of page

Hrant Dink Ödülü'nün sahipleri belli oldu


2018 Uluslararası Hrant Dink Ödülü, Türkiye’den Murat Çelikkan ve Yemen’den Mwatana İnsan Hakları Örgütü’nün oldu

Yemen’deki iç savaşta ülkede yaşanan tüm gelişmeleri uluslararası alanda duyuran; güç yaşam koşulları ve hayati tehlike nedeniyle birçok kişinin ülkeyi terk ettiği bir dönemde, bağımsız ve tarafsız belgeleme çalışmaları yapıp raporlar hazırlayan, hak ihlallerine karşı cesur bir mücadele yürüten Mwatana İnsan Hakları Örgütü’ne ödülünü jüri üyeleri Albie Sachs ve Rakel Dink verdi. Radya el-Mutavakel, Mwatana İnsan Hakları Örgütü adına yaptığı konuşmasında, adalet ve barışa giden yolda kendilerine rehberlik etmesi için insan haklarını seçtiklerini ve barışın bir gün geleceğine duydukları inançla, adalet ve haklara tam olarak erişim hakkının herkes için garanti altında olduğu bir toplum için çalışacaklarını vurguladı.​

Murat Çelikkan ise ödülünü, jüri üyesi Ercan Kesal ve 2017 Uluslararası Hrant Dink Ödülü sahibi Eren Keskin’den aldı. Yıllardır, Türkiye’de süregiden birçok çatışmalı meselede barış, demokrasi ve çoğulculuk ekseninde çözümler üretmek için her türlü riski göze alarak, sözünü esirgemeden, insan haklarını savunan, ifade ve örgütlenme özgürlüğünün tesisi, hak ihlallerinin ve işkence suçlarının açığa çıkarılması, ‘zorla kaybetme’ suçunun tanınması için mücadele eden, geçmişle yüzleşme ve diyalog odaklı yazılarıyla toplumsal hafızanın güçlenmesi için çalışan Çelikkan konuşmasında, “Bugün sadece Türkiye’de değil dünyada da umutsuzluğa umut olacak meşaleyi yakacak olan insan hakları hareketidir. ‘Her şeyin bir çatlağı vardır ve ışık oradan sızar.’ Bu ödülü bu umut adına alıyorum.” dedi.

Uluslararası Hrant Dink ödülünün onuncu yılı olması vesilesiyle, 1970’li yıllardan beri insan hakları savunuculuğu yapan, Uluslararası Nestlé Boykot Komitesi kurucusu, işkence mağdurlarının rehabilitasyonu için çalışmalar yürüten ve New Tactics (Yeni Taktikler) adlı sivil toplum örgütü aracılığıyla insan hakları savunucularına destek olan, Harvard Üniversitesi öğretim üyesi Douglas Johnson insan haklarının geleceği ve insan haklarına yeni yaklaşımlarüzerine bir konuşma yaptı. Gecede, Medz Bazar Topluluğu, Vomank ve Sahakyan Çocuk Korosu da sahne aldı. 2018 jürisinde, Eren Keskin, Ai Weiwei, Albie Sachs, Ayşe Kadıoğlu, Ercan Kesal, Özlem Dalkıran, Ronald Grigor Suny, Sarkis, Serj Tankian, Zainab Salbi ve Rakel Dink bulunuyor. Uluslararası Hrant Dink Ödülleri, 2017’de yıllardır tüm riskleri göze alarak insan hakları ihlallerini hem Türkiye’nin hem de uluslararası toplumun gündemine taşıyan avukat Eren Keskin ve eserleriyle tüm dünyada yaşanan eşitsizliklere ve insan hakları ihlallerine dikkat çeken Çinli sanatçı Ai Weiwei’ye; 2016’da Malavi’de çocukların insan hakları ve eğitim hakları üzerine çalışan kabile reisi Theresa Kachindamoto ve insan hakları ve hukukun üstünlüğü için mücadele eden Diyarbakır Barosu’na; 2015’te Suudi Arabistan’dan kadın hakları savunucu Samar Badawive LGBT hakları için mücadele eden KAOS GL’ye; 2014’te adli tıp uzmanı ve insan hakları savunucusu Şebnem Korur Fincancı ve aktivist Angie Zelter’e; 2013’te insan hakları savunucusu Nataša Kandić ve Cumartesi Anneleri/İnsanları’na; 2012’de yazar İsmail Beşikçi ve insan hakları örgütü Uluslararası ‘Memorial’ Topluluğu’na; 2011’de gazeteci, yazar Ahmet Altan ve gazeteci, insan hakları savunucusu Lydia Cacho’ya; 2010’da Türkiye Vicdani Ret Hareketi ve hukukçu Baltasar Garzón’a; 2009’da gazeteci, yazar Alper Görmüş ve gazeteci, yazar Amira Hass’a verilmişti.

#artunlimited #unlimitedrag #HrantDink #UluslararasıHrantDinkÖdülü #2018UluslararasıHrantDinkÖdülü #MuratÇelikkan #MwatanaİnsanHaklarıÖrgütü #AlbieSachs #RakelDink #RadyaelMutavakel #ErcanKesal #ErenKeskin #DouglasJohnson #HarvardÜniversitesi #AiWeiwei #TheresaKachindamoto #SamarBadawive #AngieZelter #NatašaKandić #CumartesiAnneleri #İsmailBeşikçi #AhmetAltan #LydiaCacho #VicdaniRetHareketi #BaltasarGarzón #AlperGörmüş #AmiraHass

bottom of page